blog | werkgroep caraïbische letteren

Heeft schuld een kleur?

door Coen de Jong
Een vast thema in het social justice-denken is het idee dat ‘witte’ mensen zich rekenschap moeten geven van eeuwen van onderdrukking en kolonisering van ‘gekleurde’ mensen. In Nederland hameren publicisten als Anousha Nzume en politieke partij BIJ1 op dit aambeeld – en niet zonder succes.

Witte dominantie [kaketoe in brasserie Perron 1, Amsterdam] – foto Aart G. Broek

Het idee gaat terug tot de Amerikaanse zwarte schrijver James Baldwin die in 1965 The White Man’s Guilt schreef over witte schuld en over het onvermogen van progressieve blanke Amerikanen hun eigen racisme onder ogen te zien.  Ook publiciste Gloria Wekker hekelt de neiging van linkse blanken om onder hun schuldigheid uit te komen.

Erfzonde / Politici als toenmalig minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) raakten de afgelopen jaren overtuigd dat Nederland meer aandacht moest besteden aan de zwarte bladzijden uit zijn geschiedenis. ‘Een Tikkie voor institutioneel racisme’ kopte de Groene Amsterdammer in 2020. ‘Tegen de achtergrond van wereldwijde antiracismeprotesten worden mensen van kleur overspoeld met spijtbetuigingen van oude bekenden’. De Correspondent prentte zijn lezers op 20 juni 2020 in dat we als Nederlanders ‘Onze welvaart deels danken aan het plunderen en koloniseren van andere landen’. Is het koloniale verleden de nieuwe erfzonde?

Lees de beschouwing verder op de website Wynia’s Week, 23 july 2022.
on 25.07.2022 at 19:18
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter