blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Hans Lim A Po aan het woord

door Anouska Blanca

Praat je over economische ontwikkeling, dan praat je vooral over ondernemers met durf. Hoe redden ze het in hun branche en at onderscheidt hen? De maand: Hans Lim A Po, oprichter van FHR Lim A Po for Social Science.

Parabel: Een man die zijn hele leven gestudeerd had en erg wijs was geworden. Zat op zijn 92ste nog in boeken. Op een dag kwam een oude student naar hem toe en zei, “Wijze man, u bent nu zo oud waarom bent u nog steeds aan het leren?” Waarop de wijze man antwoordde: Ik begin er nu pas wat van te begrijpen.”

In drie afzonderlijke monumentale panden aan de Lim A Postraat in de binnenstad van Paramaribo leeft het motto ‘Hoe wonderbaarlijk is de kunst van het leren’ onder tal van studenten. Geformuleerd naar de visie van de vader van Hans Lim A Po. Zijn studeerkamer puilt uit van boeken, ter illustratie van deze visie. “Thuis maakte ik me huiswerk als kind, onder het bureau van mijn vader, terwijl hij studeerde. Ik heb met de paplepel meegekregen dat leren leuk is. Mijn vader Frederick Hendrik Rudolf Lim A Po was autodidact maar wist zichzelf door zelfstudie en het volgen van vele cursussen, te scholen. Op deze manier wist hij zich op te werken in belangrijke maatschappelijke en politieke functies.”

Na zijn actieve carrière bij de Billiton, Shell en een docentschap op de Anton de Kom-universiteit, wilde Lim A Po iets ideëels terug doen voor de maatschappij. Op 9 maart 2000 zag het FHR Institute for Social Studies het licht, als levend monument ter nagedachtenis aan zijn vader. Die dag is bewust gekozen, het was namelijk de herdenking van de  honderdste geboorte dag van vader Lim A Po. “Ik vond zijn legacy mooi om te gebruiken bij de opzet van het instituut. Een die beoogd mensen de liefde van het leren bij te brengen.”

Life Long Learning
Dat leren bij FHR centraal staat merk je aan de inrichting van het instituut. De ruimtes zijn open en de witte muren maken het toegankelijk. De schilderijen aan de muren, de boeken in de kasten en de geur van overheerlijke koffie, wekt inspiratie op.  Bij FHR wordt er niet alleen gewerkt aan het versterken van het intelligentie vermogen maar wordt er ook aandacht besteed aan sociale en academische competenties van de student. “In de praktijk gaat het uiteindelijk om de toepassing van beide.”

Lim A Po streeft naar het bevorderen van  Life Long Learning. Dit houdt in de nieuwsgierigheid van de mens, het kritische vermogens dat men ontwikkelt en de honger om steeds meer te willen weten moet gevoed worden door literatuur en scholing. Dat is wat leren is en dat is wat FHR mensen wilt bij brengen. “Ze krijgen een graad, wat prachtig is, maar waar het eigenlijk om gaat is dat ze daarna nog altijd de liefde voor leren blijven behouden. Zoals de Amerikaanse filosoof John Dewey dat zei: Leren is geen voorbereiding op het leven. Leren is het leven zelf.”

FHR Lim A Po for Social Studies biedt studiemogelijkheid aan ongeveer vierhonderd studenten die kunnen kiezen uit drie studierichtingen. GorvernanceBusiness en Law. Bij de start van de studie tekent iedere student een contract waarin wordt afgesproken dat het instituut zorgt dat men afstudeert en dat de student de regels gesteld door FHR naleeft. Een daarvan is attendance compulsory. Het is de studenten verplicht naar les te komen. Studeren vergt een zekere mate van intentietijd. Zo wordt van te voren aangegeven het persoonlijk leven af te richten op de studie. Het aantal uren dat men aan een Master besteed is zestig punten maal achtentwintig studie uren. Lim A Po: “Het is te vergelijken met een topatleet, die stoppen volgens de literatuur, tienduizend uur in training. Wij noemen dat de learning  experience, je moet leren ervaren en dat betekent veel inspanning en discipline. Als je dat niet hebt, komt de liefde voor leren ook niet.”

FHR is een internationaal geaccrediteerde opleiding, wat maakt dat zowel de studenten als de opleiding verplicht zijn te voldoen aan een aantal eisen. Een daarvan is dat iedere module verzorgt moet worden door een gepromoveerde docent. Suriname beschikt niet over een groot aantal gepromoveerden, dus moeten jaarlijks ongeveer zestig docenten worden ingevlogen. Dit draagt enorm bij aan de maatschappelijke oriëntatie van de studenten. Het maatschappelijk doel van dit instituut ligt veel dieper. “Ik geloof dat achterstand in ontwikkeling een gevolg is van zwakke instituties. Als je een wezenlijke bijdrage wilt leveren aan de maatschappij dan moet je willen werken aan de publieke sector, de staat dat is de grootste institutie, de private sector, het bedrijfsleven en als derde het totale normatieve raamwerk waar binnen die twee disciplines functioneren, dat is het recht. Vandaar dat in het studieprogramma ook wordt gekeken naar ontwikkeling en vergelijkend perspectief.

“We willen niet dat mensen ons hier komen leren hoe het in Europa is. Zaken die behandeld worden moeten de studenten kunnen aanspreken. Heleboel van de docenten komen uit ontwikkelingslanden en delen dus niet alleen de theorie maar ook hun ervaringen uit eigen land. Daarnaast wordt ook het internationaal perspectief belicht, omdat je sterke instituties niet op zichzelf moet zien maar in de grote context waarin de instituties moeten functioneren en die hebben vanwege globalisatie sterke internationale dimensies.”

FHR Lim A Po Institute, is toegankelijk voor een ieder die een bachelor op zak heeft en indien mogelijk moet de student gedurende die opleiding tot een van de besten behoren, goed de Engelse taal kunnen spreken en minimaal drie jaar werkervaring hebben. Het is een degelijk dure opleiding, maar ook dit aspect is bespreekbaar. Door het gewicht van deze studie ging men onlangs op zoek naar mogelijkheden om studenten makkelijker te laten doorstromen. De oplossing zat in het overnemen van de voormalige hogeschool Inholland. Vanaf  1 oktober 2012 kunnen zevenhonderd studenten studeren onder leiding van Hans Lim A Po, bij de FHR Business school. Bij elkaar ligt de ontwikkeling van duizend Surinamers onder zijn supervisie. Wat een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent.  Hij zal niet snel stoppen met zijn missie. Er zijn nog velen die opgeleid moeten worden. “Leren moet je integreren in alles wat je doet. Zoals collega Eddy Bruma dat zei leren is het veredelen van jezelf.”

[naar de site van Anouska Blanca 1, 26 mei 2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter