blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Handreiking Waarden voor een nieuwe taal

Met de handreiking Waarden voor een nieuwe taal streven we naar een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen. Nu te downloaden!

tranke / cactushaag - foto Aart G. Broek - www.klasse-oplossingen.nl
tranké / cactushaag – foto Aart G. Broek

Het bewustwordingsproces en het doorbreken van uitsluiting begint bij het benoemen en erkennen in de taal. De vijftien waarden roepen op tot verandering, zodat iedereen zich verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom voelt. Benut de handreiking en draag bij aan een veilige, open en respectvolle cultuursector voor iedereen.

Zie de website Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie is opgesteld door de gezamenlijke brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector. Zij sloegen de handen ineen om de oude Code Culturele Diversiteit te herschrijven tot een nieuwe, breed inzetbare gedragscode. De Code wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen:

  • Fonds Podiumkunsten
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Mondriaan Fonds voor beeldende kunst en erfgoed
  • Filmfonds voor filmmakers
  • Nederlandse Letterenfonds voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals
  • Fonds voor Cultuurparticipatie voor deelname aan cultuurprojecten

Voor een kritisch commentaar zie de column van Elma Drayer ‘Verander de taal en de werkelijkheid verandert gehoorzaam mee? Was het maar zo simpel’, de Volkskrant, 22 april 2021.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter