blog | werkgroep caraïbische letteren

Granman Aboikoni bevestigt Hebreeuwse identiteit Afro-Surinamers

door Rachel van der Kooye

De granman (het grootopperhoofd) van de Saramaccaners Albert Aboikoni heeft in een brief aan de minister-president Mark Rutte van het Koninkrijk der Nederlanden, d.d. 23 september 2022, de Hebreeuwse identiteit van Afro-Surinamers aangehaald.

Rachael van der Kooye de auteur van
het boek De Hebreeuwse Identiteit overhandigt
haar boek aan Granman Albert Aboikoni
van de Saramaccaners. (Foto: Liesbeth Peroti)

Dat was voor mij een bevestiging van mijn boek getiteld: De Hebreeuwse Identiteit, een onderzoek naar de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst. Reden waarom ik hem op 10 oktober Dag van de Marron exemplaren van het boek heb aangeboden.
In de brief roept de granman minister-president Rutte onvoorwaardelijk op een daad van wilskracht te tonen en schuld te bekennen, excuses te bieden en herstelbetalingen te doen aan de Afro-Surinaamse gemeenschap. Hij vraagt aan Rutte hoe die 400 jaren slavernij van Hebreeuwse mensen uit Afrika in de kolonie Suriname definieert. Het Saramaccaans grootopperhoofd herinnert de Nederlandse minister-president er ook aan, dat die in een interview zei elke dag te bidden tot de God van Israël. Hij wijst erop, dat in Deuteronomium 28:68 – en Joël 4:2 -, de  geschiedenis en het lot van de Afro-Surinamers is beschreven. Hij refereert naar het laatste boek van de Hebreeuwse Torah, Deuteronomium (Debarim) 28:68, waar de God van de Hebreeën via Zijn knecht Mozes de volgende woorden uitsprak tegen Zijn Volk:

“De Here zal u op schepen naar Egypte [trans-Atlantische slavernij] terugbrengen langs de weg, waarvan ik u gezegd had: Gij zult die nooit meer zien; gij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop worden aangeboden, maar er zal geen koper zijn.”


Aldus een gedeelte uit de brief van granman Aboikoni aan minister-president Mark Rutte van het Koninkrijk der Nederlanden. De gehele brief is hier te lezen.

Inhoud van het boek
Ik zie de brief van de granman aan minister-president Rutte dus als een bevestiging van het onderzoek naar de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst. Hetgeen is bevestigd is, dat de nazaten van de tot slaafgemaakten de oorspronkelijke Hebreeën zijn. Bij de aanbieding van het boek vertelde ik het Grootopperhoofd over de inhoud van het boek. De probleemstelling is: Wat is de identiteit van de mensen van Afrikaanse afkomst? De subvragen zijn: uit welk land zijn hun voorouders afkomstig, wat is er met de voorouders gebeurd en waarom is dat gebeurd, hoe komt het, dat de mensen van Afrikaanse afkomst niet weten wat de oorsprong is van hun voorouders?

Met gebruikmaking van Bijbelse, historische, geologische, antropologische, theologische, genealogische en journalistieke bronnen wordt een wonderbaarlijk geheim dat eeuwen verborgen is gebleven, ontbloot. Het geheim omvat de geschiedenis van een volk, vervloekt door zijn God, gevangen genomen, verstrooid onder natiën, overgelaten in handen van slechte en wrede mensen; een volk dat gaandeweg zijn identiteit heeft verloren en lijdt onder zware straffen voor het verbreken van het eeuwig verbond dat hun voorouders hebben gesloten met de God van de Hebreeën, de God van Israël.

Licht in de Tunnel

Er is wel licht in de tunnel, want volgens Bijbelse profetieën zal de God der Hebreeën Zijn volk redden uit gevangenschap (ballingschap), het volk verzamelen uit de vier hoeken van de aarde (Europa, Azië, Afrika, Amerika) waar het is verspreid en het terugbrengen naar zijn land Israël, indien het zich bekeert en het verbond onderhoudt. De onderzoeksgegevens tonen aan, dat mensen die afkomstig zijn uit de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij waaronder Afro-Surinamers behoren tot dit Hebreeuws volk.

Waarheid komt naar buiten
Het Grootopperhoofd Aboikoni zegt het een interessant en boeiend onderwerp te vinden en het is volgens hem de waarheid die nu naar buiten komt. ʺHet is nieuws dat mensen aanzet tot denken. Als het Godʹs tijd is om naar buiten te komen, zal niemand dat kunnen stuiten,ʺ aldus Granman Aboikoni. Hij denkt, dat er meer onderzoek zal volgen en dat de omgekeerde zijde van het verhaal in de geschiedenis nu belicht zal worden. Hij bevestigt veel van de inhoud van het boek zoals de vervalsing van de geschiedenis van de totslaafgemaakten, hun naamsverandering en de Bijbelse tradities.
In 2017 had granman Bono Velanti van de N’Duyka (Aucaners) bij de aanbieding van het boek ook al bevestigd, dat de NʹDyukas Joden, dus Hebreeën zijn. Dat was tijdens de aanbieding van het boek in het dorp Drietabbetje waar hij resideert.  De naam NʹDyuka betekent volgens hem ʹWij Joodse zielenʹ. De betekenis van de naam is al die tijd geheim gehouden om verdere vervolging te voorkomen, maar nu is dit geheim te boek gesteld en dus wereldkundig gemaakt, waardoor hij geen keus heeft het te bevestigen, zei Granman Velanti bij de aanbieding van het boek. Voor het hele verhaal klik hier.

Rachael van de Kooye MA
Autheur De Hebreeuwse Identiteit
rvanderkooye@gmail.com

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter