blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Granger daagt Suriname uit in Tigri-kwestie

Paramaribo – President David Granger van Guyana heeft Suriname uitgedaagd naar een internationaal tribunaal te stappen indien het land er zo verzekerd van is dat het Tigri-gebied tot zijn nationale domein behoort. Hij deed dat donderdagmiddag tijdens een speciale toespraak in het parlement van Guyana. De speech had uitsluitend betrekking op de grensproblemen met Suriname en Venezuela.

 

David Granger

President David Granger van Guyana is niet bevreesd als de Tigri-kwestie aan een internationaal juridische beoordeling wordt onderworpen. Foto: caribbeannews

 

Granger stelde dat ofschoon er geen verdrag daarover tussen Suriname en Guyana bestaat, de grens tussen de twee landen sinds 1936 officieel is vastgesteld. Het Tigrigebied, bij de Guyanezen bekend als New River Triangle, behoort – aldus de Guyanese leider – zijn land toe. “Suriname, if it is convinced that its claim can withstand legal scrutiny, should agree to take the matter before an internationally recognized adjudicatory body”, daagde Granger uit. “Als Guyana zo zeker is, waarom gaat het niet naar het tribunaal”, kaatst parlementariër Gregory Rusland (NPS), lid van de DNA-commissie Buitenlandse Zaken, de bal terug. H ij merkt desgevraagd op dat in de Tigri-kwestie een nationale aanpak vereist is, waarbij er sprake moet zijn van breed overleg en betrokkenheid van het totale parlement.

“Wat dit stukje betreft, is er geen oppositie en coalitie en zullen wij gezamenlijk moeten optrekken om het maximale te bereiken om Surinames positie duidelijk te maken aan Guyana.” “Er is een overeenkomst over wat het grondgebied van Guyana vormt en wat onder het grondgebied van Suriname valt, ondanks het feit dat er geen formeel verdrag is dat deze overeenkomst erkent”, aldus het staatshoofd. Hij merkt op dat Nederland Suriname bij de onafhankelijkheid niet kon geven wat hij niet had, doelende op de Tigri-driehoek.President Granger ging ook in op de mededeling van president Desi Bouterse vorige maand in het parlement, waarbij Bouterse aangaf dat het Tigri-vraagstuk weer op de bilaterale agenda geplaatst zal worden.

“De bedoeling van die uitspraak is onduidelijk”, aldus Granger. Gelet op het feit dat er een mechanisme is om deze kwestie aan te pakken, is Guyana bereid de bilaterale gesprekken hierover met Suriname voort te zetten. Die besprekingen moeten echter gestoeld zijn op wederzijds respect en afwijzing van het gebruik van geweld. “Guyana twijfelt niet aan de juistheid van de grondslagen waarop hij de soevereiniteit van zijn grondgebied baseert”, aldus de Guyanese regeringsleider. Hij is daarom niet bevreesd als de Tigri-kwestie aan een internationaal juridische beoordeling wordt onderworpen.

[uit de Ware Tijd, 23/10/2015]

on 25.10.2015 at 10:55
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter