blog | werkgroep caraïbische letteren

Grabadó di (mi) bida

Etsen van Bert Kienjet 

1 – 16 oktober 2022
In: Kunstcentrum ARS AEMULA NATURA
Pieterskerkgracht 9a, 2311 SZ Leiden

Kienjet werd geboren aan het Galgewater, in Leiden, naast drukkerij Rotogravure en met om de hoek het geboortehuis van Rembrandt. Voor hem was de keuze voor de etstechniek als medium min of meer vanzelfsprekend. Kienjet maakt etsen. Vijfentwintig jaar geleden kwam daar de fascinatie voor de tropen bij, de (koloniale) geschiedenis, cultuur en natuur van de Caraïben.

In de tentoonstelling ‘GRABADÓ DI (MI) BIDA’ [Graveur van (mijn) leven] toont Kienjet series etsen met vaak zachtmoedige onderwerpen: botanische tuinen, bosgezichten, tropennachten, maar soms ook minder vriendelijke, verwrongen portretten en stillevens, en altijd met de ondertoon van een in metaal uitgevreten werkelijkheid: la condition humaine.

Opening 
De expositie wordt geopend op zondag 2 oktober, 16.00 uur, door dr. Aart G. Broek, socioloog en letterkundige.

on 16.09.2022 at 10:00
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter