blog | werkgroep caraïbische letteren

Gonini Volkspartij: Strijd Inheemsen nog niet voorbij

De Gonini Volkspartij feliciteert de gemeenschap met de viering van de Dag der Inheemsen op 9 augustus. De Gonini Volkspartij is van oordeel dat,“ hoe wij hier ook samen kwamen”, wij als gemeenschap de dankbaarheid moeten opbrengen voor onze inheemse voorvaderen die tijdens de koloniale overheersing strijd hebben geleverd, zich daarna hebben terug getrokken in het binnenland en samen met de marronbroeders, die zij ook eerder hebben opgevangen, zich staande hebben weten te houden in de verschillende inheemse dorpen.

Inheemsen in Bigi Poika. Foto © Michiel van Kempen

Toch is hun strijd nog niet voorbij want na bijna 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, na bijna 30 jaar onafgebroken democratische verkiezingen wordt nog steeds ongelijkheid en discriminatie ervaren. Over gelijke kansen tot ontwikkeling is er weinig sprake. De bedreigingen zijn toegenomen, er is sprake van kwikvervuiling, uitgifte van verschillende concessies in inheemse gebieden is ongewijzigd gebleven en zijn de collectieve rechten op de voorouderlijke grondgebieden nog steeds niet in orde.

De Internationale Dag van de Inheemse Volkeren die in 1994 door de VN is ingesteld om meer aandacht te vragen voor de problemen van de mensen die tot de oorspronkelijke bewoners van gebieden wereldwijd behoren. In Suriname is sinds 2006 Ingi Dey een nationale dag en valt de herdenking ook samen met de dag van de Javaanse Immigratie. Na bijkans dertig jaar na de instelling van deze dag is de conclusie nog steeds dat de mensen die tot de groep inheemsen behoren, dus ook in Suriname, nog steeds onevenredig veel te maken hebben met sociaal-economische achterstanden.

Ook in Suriname leven de inheemsen bijna drie keer zo vaak in armoede dan de rest van de bevolking. Bijna de helft van de dorpelingen in vaste dienst bij een werkgever doet ongeschoold werk. Velen verkrijgen inkomsten uit “hosselbaantjes”, want ander werk is er bijna niet in de Inheemse gebieden. Dorpskinderen kunnen in de dorpen alleen naar de lagere school, Sociale bijstandsfondsen en andere stedelijke verzachtingsmaatregelen bereiken de dorpen nauwelijks. Het is duidelijk dat we als Surinaamse gemeenschap de plicht hebben om daarin verandering te brengen. Zonder visie en politiek wil blijft dat toch wishfull thinking.

Ray Daal – Ingi

De vraag is hoe brengen wij daar verandering in als Surinaamse gemeenschap. De Gonini Volkspartij heeft een heel duidelijke en concrete beleidslijn ontwikkeld over het optimaal betrekken van niet alle de Inheemse dorpen, maar ook de Marrongemeenschappen die met dezelfde ontwikkelingsachterstanden te maken hebben. In andere landen in de regio zijn er voorbeelden te over hoe de agrarische sector in de binnenlanden te ontwikkelen. Verder ook de ontwikkeling van onder andere ecotoerisme onder het beheer van de Inheemse en Marrongemeenschappen zelf.

De Gonini Volkspartij stelt zich garant voor fondsen die lokaal en international beschikbaar zullen worden aangetrokken om lokale bedrijven op te richten. Die fondsen zullen ook toegankelijk zijn voor de bedrijven in de rurale gebieden die willen doen aan duurzame ontwikkeling.

Er zijn verder zoveel mogelijkheden als het gaat om duurzaam bosmanagement en duurzame landbouw van producten die niet makkelijk te vinden zijn op de stedelijke markt, bosbijproducten ofwel “non-timber forest products”, niche-producten zoals hangmatten en andere handvaardigheidsproducten; kweek van bosdieren, aquacultuur, kweek van woningbouwproducten zoals troelie, vruchtbomen, en nog vele andere voorbeelden die we zouden kunnen halen uit andere landen die bewust voor een groene ontwikkeling hebben gekozen zoals landen in Midden America met name in Costa Rica.

Inheemse en Marrongemeenschappen moeten in staat worden gesteld hun productie gebieden zelf te ontwikkelen.
Het is de visie van de Gonini Volkspartij dat alleen door het goed op poten zetten van productie units, de inheemse en andere gemeenschappen die in stamverband leven, daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

De partij is van mening dat de overheid een productie faciliterend beleid erop moet loslaten zodat het agrarisch potentieel dat garant staat voor duurzame ontwikkeling goed kan worden ontwikkeld. Ook nu voedselprijzen blijven stijgen zou dat een grote opsteker zijn voor deze gebieden. Het ontbreekt vaak aan kapitaal en netwerken om de ideeën die er zijn binnen de groep van ondernemers in het binnenland om die uit te voeren.

Siegfried Jalink Sr, voorzitter van de
Gonini Volkspartij.

Daarom dat de Gonini Volkspartij haar werkarm de Gonini Foundation inzet om strategische partnerschappen aan te gaan met diverse organisaties in het binnenland om productie in die gebieden daadwerkelijk van de grond te krijgen. De Gonini Volkspartij is ervan overtuigd dat met deze ingeslagen weg er in de nabije toekomst met andere gevoelens zal worden gekeken naar de Dag de Inheemsen. Voor nu wordt het wel een “nationale feestdag” genoemd, de vraag is of de inheemse gemeenschappen voor nu wel reden hebben tot feesten.

[Overgenomen van Starnieuws, 8 augustus 2022]


Lees ook Inheemsen staan op tegen overheid op culturu.com, 8 augustus 2022

Lees ook Fospa-Suriname vraagt bescherming inheemse gebieden, op Waterkant, 9 augustus 2022

Lees ook Is Suriname een rechtsstaat? in Starnieuws, 9 augustus 2022


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter