blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Glenn Weisz antwoordt op Astrid Roemers politieke uitspraken

OPEN BRIEF AAN ASTRIDH ROEMER

door Glenn Weisz sr

Lieve mensen,

De vele reacties en de tijd die letterlijk duizenden hebben genomen om mijn bijdrage over het ontluikend racisme in de periode naar en tijdens de verkiezingen te lezen, geven mij hoop dat onderstaand het laatste is dat ik aan dit onderwerp hoef te wijden.

Eigenlijk wilde ik volstaan met het eerdergenoemd stuk, maar de door velen bewonderde schrijfster Astridh Roemer laat mij geen andere keus dan te trachten via deze weg het debat over dit onderwerp met haar te voeren. Ik hoop zo de grondslagen helder te krijgen die haar bijdragen in het politieke debat ondersteunen. Ik heb geprobeerd om haar, wat mij betreft, verwerpelijke standpunten op haar wall uitgelegd te krijgen maar werd in het debat door haar geblokkeerd. Vandaar een open brief waarvan ik oprecht hoop dat zij deze onder ogen krijgt.

OPEN BRIEF AAN ASTRIDH ROEMER

Beste Astridh,

Vele mensen die de mond vol hebben over democratie en rechtsstaat snappen de beginselen die aan deze systemen ten grondslag liggen niet helemaal, zo je wilt helemaal niet. Sta mij toe Astridh jou het een en ander uit de doeken te doen.

Astrid Roemer. Foto Annemarte van Nieuwkerk

Een van de belangrijkste pijlers waarop een democratische rechtstaat drijft is die van de vrijheid van meningsuiting. Dat is de reden dat jij vrij over ieder onderwerp in jouw boeken mag publiceren, als jij maar niet in strijd met de wet handelt. Deze vrijheid Astridh, wordt jou grondwettelijk en verdragsrechtelijk gegarandeerd.

Door publicatie van jouw (politieke) standpunten op het openbaar medium Facebook, word jij ook deelnemer aan het politieke debat en zult kritiek op jouw standpunten moeten kunnen incasseren. Mensen hebben de vrijheid om op zoek naar de waarheid, de door jou geventileerde ideeën aan te vallen. Precies als op de markt biedt men in het openbare debat producten aan (inzichten) die soms goed en soms slecht zijn. De koper heeft de vrijheid om die producten nader te onderzoeken en de goede tot zich te nemen en de slechte te laten staan. In de literatuur over de vrijheid van meningsuiting heeft men het over ‘a marketplace of ideas’.

Daarom heb ik NOOIT getracht iemand in het debat de mond te snoeren door een blokkade, zelfs als die abjecte standpunten verkondigde. Omgekeerd heb ik mijn soms best wel controversiële visies, altijd met verve tegen critici verdedigd. Op het scherp van de snede werd het debat dan gevoerd waarbij er zelfs sneetjes te betreuren waren. Bij mij leeft namelijk het besef dat zonder het debat de zoektocht naar het goede gedoemd is te mislukken.

Wel beste Astridh, na deze summiere les in het wezen van de vrijheid van meningsuiting en de werking van het debat hoop ik dat jij beseft dat enkel antidemocraten zullen proberen in het openbare debat meningen die hen niet welgevallig zijn te dempen. Ik heb mij laten vertellen dat jij vaker mensen die jou kritische benaderden zo hebt bejegend, maar hoop nu alsnog antwoorden te krijgen op mijn op jouw wall gestelde vragen die betrekking hadden op jouw openbare posts.

• Hoe is jouw oproep van 24 mei 2020 ‘LANDGENOTEN KIES ZODANIG DAT ER EEN REGERING KOMT DIE MENS- EN WERELDBEELDEN HANTEERT MET RESPECT VOOR ALLE SOORT MENSENRECHTEN’, verenigbaar met de post van 26 mei 2020 ‘D D BOUTERSE HEEFT ONZE GESCHIEDENIS IN EEN NIEUWE KOERS GEDWONGEN EN EEN NIEUWE TOEKOMST GEFORCEERD VOOR SURINAMERS, ONVERGETELIJK MOEDIG …..’?

D.D. Bouterse, “onvergetelijk moedig”volgens Astrid Roemer

Ik mag hopen dat het je is opgevallen dat op 9 december 1982 mensenrechten op grove wijze geschonden zijn en dat dit geleid heeft tot een vonnis waarin de verdachte een gevangenisstraf van 20 jaar is opgelegd. De man een ‘ONVERGETELIJK MOEDIG MENS’ noemen duidt er, wat mij betreft, op dat jouw morele en ethische drempels niet echt hoog zijn.

• Welke nieuwe koers heeft hij onze geschiedenis op gedwongen en welke toekomst heeft de man voor Surinamers geforceerd? In mijn beleving heeft zijn beleid van de afgelopen 10 jaren Suriname naar de rand van de afgrond geleid. De door jou bespeurde ‘geforceerde nieuwe toekomst’ ziet er voor een hele generatie kinderen somber omdat zij door gebrek aan scholing slechts zicht hebben op laag geschoold werk. Gedurende uren waarin zij geacht werden huiswerk te maken, probeerden zij noodgedwongen op hoeken van straten producten aan de man te brengen omdat de armoede in hun gezin daartoe dwong.

• Hoe moet jouw post ‘WIL NIET IN EEN LAND WONEN BESTUURLIJK GEDOMINEERD DOOR HINDOES’ worden opgevat? Hebben moslims een bepaalde manier van besturen? Zouden we Aboutaleb moeten vervangen of houden de andere geloven hem voldoende in toom?

• Ben jij je ervan bewust dat jouw statement ‘TOEKOMSTMUZIEK: ALLE ETNISCHE GROEPEN GEWORTELD IN SURINAME HEBBEN RECHT OP EEN STUK REGERINGSMANDAAT, RECHT OP WAARDIG BESTAAN’ verwarring kan scheppen?

Hoezo ‘een stuk’ regeringsmandaat? Bedoel je dat een etnische groep geen recht heeft op een volledig regeermandaat? Is het jou ontgaan dat in Suriname al decennia regeermandaat aan diverse groepen wordt gegund, dat het de normaalste zaak is? Dus niets toekomstmuziek!

• Naar aanleiding van mijn observatie dat mensen als jij en Emile E. graag feitenvrije betogen met tegeltjes wijsheden doorspekt

houden en mijn post waarin ik jullie uitdaag OM EEN SELECTIE VAN FEITEN AAN TE DRAGEN DIE JULLIE STELLING ONDERSTEUNEN ‘DAT BOUTERSE EEN HELD IS’ kwam jij tot de conclusie:

‘ARROGANTIE ALOM WANT GLENN WEET PRECIES HOE EN WAT. IK PAS. IK BUIG VOOR JAN PRONK…’ Ik heb volgens mij nergens in mijn post de indruk gewekt de wijsheid in pacht te hebben, maar heb integendeel vragen gesteld waarop jij helaas niet bent ingegaan. Dus wat maakt dat jij mij ‘ARROGANTIE ALOM’ verwijt?

• Wil je jouw statement ‘NIEUWE REGERING ZAL PROFITEREN VAN WAT NDP MET PIJN EN MOEITE VAN DE GROND HEEFT GETILD OUDE ELITE AAN DE MACHT HETZIJZO’ toelichten?

Waarvan zal een nieuwe regering profiteren wat NDP met pijn en moeite van de grond heeft getild? Ik ben de mening toegedaan dat de NDP het volk juist in een positie heeft gemanoeuvreerd waaruit zij slechts met heel veel pijn en moeite zullen geraken.

En hoe moet ik jouw statement ‘oude elite aan de macht’ lezen? Heeft deze generatie politieke leiders ook frisse ideeën in de traditionele partijen gebracht of zijn zij vastgeroest aan middeleeuwse ideeën zoals ‘ik wil niet leven in een land waar een bepaalde godsdienst bestuurlijk de overhand heeft’? Maar ook nu geldt hoor beste Astridh dat ik mij graag met argumenten en feitelijk bewijs laat overtuigen. En even terzijde een vraagje, vind jij dat jij de boot naar de moderne maatschappij hebt gemist? Je hoort immers net zoals ik tot de seniore burgers. Mijn overtuiging is dat niet jeugd of ouderdom doorslaggevend moet zijn maar kunde en kennis.

Tenslotte moet mij het volgende van het hart beste Astridh: hoe durf jij een post op Facebook te plaatsen met de tekst ‘Van harte condoleances … en MET MOEITE wens ik de verongelukte toe Rust ZACHT’. Het betrof de verongelukte DR-kandidaat van de politieke groepering A20.

Deze bewoordingen zijn een oude vrouw onwaardig. Ondanks haar 70+ jaren op deze aardbol heeft zij duidelijk niet geleerd compassie op te brengen voor slachtoffers en de nabestaanden. Jouw drijfveer is rancune, je bent kennelijk zo van haat vervuld enkel en alleen omdat het slachtoffer jouw NDP waar zij jaren lid van was, de rug had toegekeerd. Schaam je!!! Ik heb wel compassie met jou Astridh, jij bent diep gezonken.

Ik vertrouw erop dat jij in het vervolg een debat met anderen die jouw inzichten en meningen betwisten niet uit de weg zal gaan, maar met argumenten en feitelijkheden zal trachten die de mond te snoeren. De hele moderne geschiedenis is doorspekt van kritische schrijvers die misstanden aan de kaak stelden, zelfs in het gevang belandden vanwege hun observaties, nooit het debat schuwden. Probeer een voorbeeld aan hen te nemen beste Astridh en niet steeds met jouw levenservaring te schermen. Groet, Glenn.

Glenn W.R. Weisz (sr)

WRITTEN BY

Glenn W.R. Weisz (sr)

Follow

Maatschappijcriticus, muzikant, strafrechtjurist. Analist van zaken waarbij er wordt weggekeken of die worden ontkend. Familiemens, liefhebber van lekker eten.

[overgenomen van medium.com, 31 mei 2020; ook verschenen op de facebookpagina van Glenn Weisz]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter