blog | werkgroep caraïbische letteren

Ghanese kastelen (3)

door Gerard Boon

Holland
Intussen nam de macht van Holland op zee toe. We vochten de tachtig jaar durende onafhankelijkheidsoorlog met Spanje uit. Portugal was ook een vijand van Holland omdat ze van 1590 tot 1640 hetzelfde staatshoofd hadden als Spanje. Het was in 1598 dat “de Maagd van Enkhuizen” – wat betekent eigenlijk een naam – als eerste Hollandse schip niet ver ten westen van de tegenwoordige hoofdstad Accra de goudkust aandeed. Er werd een versterkte handelspost ingericht. In 1612 was het eerste Hollandse fort klaar; men noemde het fort Nassau. Nu is er alleen een ruïne van over die als openbaar toilet in gebruik is.

In de zestiende eeuw was het aantal naar Amerika verscheepte slaven niet groot. Maar in de volgende eeuw nam de hoeveelheid toe en in de achttiende eeuw werden het er nog meer. De handel werd van de Portugezen overgenomen door de Hollanders. We veroverden de meeste forten die door de Portugezen waren gebouwd. Later bemoeiden ook de Engelsen, Fransen, Zweden, Denen en Duitsers zich ermee zodat de meeste forten wel drie, soms wel twaalf keer, van eigenaar wisselden. Vanwege de Europese concurrentie stonden de meeste kanonnen op de forten dan ook in de richting van de zee.

De 17e eeuw wordt wel de Hollandse gouden eeuw genoemd. Met het winnen van de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje in 1648 stond Holland op het toppunt van zijn macht. Deze macht gold vooral ter zee. Hollanders en Zeeuwen maakten in die tijd de dienst uit op de kusten van Ghana.

We deden verschillende pogingen om Elmina te veroveren. Het mislukte driemaal: in 1596, in 1615 en in 1625 onder aanvoering van Piet Hein. Bij deze aanval sneuvelden 441 man. In 1637 lukte het tenslotte Elmina te veroveren. We hadden een vloot van negen schepen uit Brazilië aangesleept en deden met 1200 man een aanval na een bombardement vanaf de heuvel tegenover het kasteel Elmina. De Hollanders vestigden er hun hoofdkwartier en zouden tot 1872 blijven. Ze bouwden een ophaalbrug over de kreek die het kasteel van zijn omgeving scheidde.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter