blog | werkgroep caraïbische letteren

Gezamenlijke verklaring Tilburg University en prof. Ruben Gowricharn

Prof.dr. R. Gowricharn heeft een in 2018 afgeronde promotie begeleid. In 2019 heeft de Commissie Wetenschappelijke Integriteit een advies uitgebracht aan het College van Bestuur van Tilburg University over de wetenschappelijke kwaliteit van het proefschrift en de totstandkoming ervan.

Ruben Gowricharn

Prof.dr. R. Gowricharn aanvaardt de kritische opmerking van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit over zijn verantwoordelijkheid als promotor om de promovendus ertoe te bewegen kwalificaties beter in te kaderen. Partijen hebben hierover een gesprek gehad. 
Tilburg University stelt vast dat volgens de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 geen sprake is van een schending van de wetenschappelijke integriteit door prof.dr. R. Gowricharn.

[gepubliceerd 26 november 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter