blog | werkgroep caraïbische letteren

Gevangen genomen als slaaf in Algiers

Een vrij onbelicht gebleven aspect van de geschiedenis is de christenslavernij. Zeerovers uit Barbarije (van de 16e tot in de 19e eeuw de benaming voor de kustgebieden van Noord-Afrika en soms de benaming voor de hele Berberse wereld) waren de schrik van de Middellandse Zee. Zij richtten zich vooral op rijke koopvaardijschepen die de Middellandse Zee en de Atlantische route naar Azië via Kaap de Goede Hoop bevoeren.

“In ons archief bevindt zich een akte uit 1713 (blok 32 Fortresse/gemeente Blokzijl 1528-1942 .inv.nr. 153), waarin het stadsbestuur van Blokzijl een bedrag beschikbaar stelt aan een koopman uit Amsterdam, om ‘de voornoemde slave uijt sijn ellendige slavernije in Cristenheijt te brengen’ en hem vrij te kopen.”

 

De bemanning van de schepen werd op slavenmarkten in Afrika verkocht. Naar schatting hebben een miljoen Europeanen vanaf het begin van de zestiende tot het eind van de achttiende eeuw een slavenbestaan in Noord-Afrika geleid.

Lees hier verder op de website van de gemeente Steenwijkerland

 

 

 

on 07.07.2019 at 11:04
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter