blog | werkgroep caraïbische letteren

Getuigen van Indië

Op vrijdag 21 juni 2024 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag in Leiden. Ditmaal is gekozen voor het thema: Getuigen van Indië. Als sprekers zijn uitgenodigd Leonard Blussé, Margreet van Till, Egbert Fortuin, Petra Timmer, Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira en Martijn Spruit.

H.U. Jessurun d’Oliveira, dansend op zijn 90ste verjaardag in 2023 in Arti et Amicitiae, Amsterdam. Foto © Michiel van Kempen.

Zoals altijd is de lezingenmiddag vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.

Programma

14.00 Opening

14.05 Leonard Blussé, Van alles wat. De particuliere correspondentie van gouverneur-generaal Adriaen Valckenier

14.30 Margreet van Till, Verbannen van Java. Koloniale tragedies (1830-1860)

14.55 Egbert Fortuin, Indische adel. Op zoek naar getuigenissen van de familie Van Braam

15.30 Pauze

16.00 Petra Timmer, Mijn Indische Reis. Gedachten over cultuur en kunst (1931) van architect H.P. Berlage

16.25 Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira, Hoe 30 miljoen mensen uit Nederlands Oost-Indië in 1893 staatloos gemaakt werden. Wie was de aanstichter?

16.50 Martijn Spruit, Het koloniale huwelijk. Klasse-ongelijkheid en gelijkstelling bij het afscheid van de kolonie

17.15 Afsluiting

De lezingenmiddag vindt plaats in zaal 005 van het Lipsius-gebouw, Universiteit Leiden. De toegang is gratis.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter