blog | werkgroep caraïbische letteren

Gerommel binnen Adviescollege Slavernijverleden:

een jaar werk is in twee maanden uitgevoerd
Sommige leden van de commissie waren vooringenomen en het werk is gehaast en rommelig verlopen, blijkt uit interne stukken.

Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden heeft maandenlang niet goed gefunctioneerd en sommige leden waren vooringenomen. Werk waarvoor een jaar was uitgetrokken, is uiteindelijk in twee maanden gedaan. Dat blijkt uit documenten die door NRC zijn opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

Het adviescollege werd in juli 2020 ingesteld door demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) om de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse samenleving te onderzoeken. Ook moest op verzoek van de Eerste Kamer worden bekeken of bij wet de slavernij en de slavenhandel die in het verleden heeft plaatsgevonden als een misdaad tegen de menselijkheid moest worden aangemerkt.

Het adviescollege moest hierover een maatschappelijke dialoog organiseren en wetenschappelijk advies inwinnen, waarbij de collegeleden zich ‘open’ moesten opstellen. In interne mails van ambtenaren op het ministerie is echter te lezen dat „enkele leden een duidelijk stempel op de groep [lijken] te drukken en voor te willen sorteren op de uitkomsten van de dialoog”.

Het adviescollege bood zijn eindverslag aan op 1 juli van dit jaar – twee maanden later dan gepland – op Keti Koti, de jaarlijkse feestdag ter viering van de afschaffing van de slavernij. In het rapport staat een aantal aanbevelingen, onder meer dat slavernij inderdaad in een wet als misdaad tegen de menselijkheid aangemerkt moet worden. Daar voegt het college op eigen initiatief aan toe dat excuses van de Staat der Nederlanden óók in een wet geregeld moeten worden.

Uit interne documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt duidelijk dat het werk dat ten grondslag lag aan dit advies gehaast en rommelig is verlopen. Dat kwam mede door de beperkingen die de coronapandemie oplegde aan het (fysiek) organiseren van dialoogbijeenkomsten, maar ook door het optreden van het adviescollege zelf.

Lees het hele artikel op de website van NRC, 1 november 2021; zie ook ‘Adviescollege Slavernijverleden was weinig harmonieus’, Dossier Koninkrijksrelaties, 4 november 2021.

Het adviesrapport van het ‘college’ kan hier worden gedownload:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter