blog | werkgroep caraïbische letteren

Gelijkwaardige onderwijskansen binnen het Koninkrijk

door Maghalie van der Bunt – George

Ik blijf me verwonderen over de politieke prioriteiten binnen ons land en het Koninkrijk. Uit de kranten maak ik op dat het thema slavernijverleden uitgebreid aan bod kwam in het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). Er wordt flink geïnvesteerd in een museum (in Nederland) en de kinderen (in Nederland en op de eilanden) moeten beter worden onderwezen voor wat betreft het slavernijverleden. Hiervoor staat de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal in de planning… Dit alles is nodig en erg belangrijk.

Maghali van der Bunt-George verdedigt haar plannen voor het herzien van het onderwijs op Curaçao / foto Aart G. Broek

Nog veel belangrijker vind ik dat er werk moet worden gemaakt van gelijkwaardige onderwijskansen voor alle kinderen binnen het Koninkrijk. Gelukkig heeft het Curaçaose parlement dit onlangs ook vastgelegd in een motie (hopi bon!). Ik hoop dat hier heel snel werk van wordt gemaakt. Vooral nu in de nulmeting is vastgelegd wat we al vele jaren wisten…

Zoals het er nu naar uitziet starten de (meeste) scholen op ons eiland het nieuwe schooljaar 2023\2024 weer:
– met zeer verouderde methodes in het basisonderwijs, met kopietjes van kopietjes, en voor werkboekjes is er al helemaal geen geld.
– in onveilige panden met ernstig achterstallig onderhoud. Nu al weten we dat met de geboden steun vanuit NL nog geen 50% van de scholen kan worden opgeknapt.
– met (onveilige al lang afgeschreven) onderwijsfaciliteiten en materialen
– zonder de nodige digitale onderwijsfaciliteiten (het digitale onderwijsmateriaal over slavernij zoals voorgesteld in het IPKO zou nu voor leerlingen hier niet eens toegankelijk zijn…maar men is zich hier kennelijk niet van bewust?). Btw: onlangs werd het gevierd; het ministerie van OWCS heeft aan al haar medewerkers een laptop verstrekt en het centraal leerlingadministratie systeem is een feit. Wanneer nu volgen digiborden en devices voor scholen, onderwijzers en leerlingen? Wanneer toereikende bekostiging van leerlingvolgsystemen in de scholen?
– met verouderde wetgeving
– met te weinig onderwijstijd
– met ontoereikende bekostiging voor het dekken van basiskosten zoals schoonmaak en energie
– met ontoereikende bekostiging voor benodigde leerlingzorg
– etc

Er bestaan nergens binnen het koninkrijk zoveel privescholen per hoofd van de bevolking als op Curaçao. Misschien is dat de reden dat het investeren in het onderwijs achterwege blijft? Hoe meer kinderen gebruik maken van priveonderwijs, hoe gunstiger voor het onderwijsbudget van het land. En ach sommigen die invloed uit zouden kunnen oefenen hebben hieraan misschien geen behoefte want zij hebben hun eigen kinderen op een goede school? Het verschil in kwaliteit (met name van faciliteiten, onderwijsmethodes etc.) tussen privescholen en gesubsieerde scholen is onacceptabel groot. Maar ook tussen de gesubsidieerde scholen zijn de verschillen aanzienlijk (als gevolg van o.m. ouderlijke bijdragen).

Ik hoop op een programmamanager en een fonds voor een ‘project gelijkwaardige onderwijskansen koninkrijk’.

Ontleend aan LinkedIN, 3 juni 2023

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter