blog | werkgroep caraïbische letteren

Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in het koninkrijk

Kom luisteren en neem deel aan de discussie!

Wat is het belangrijkste onderwijsvraagstuk voor de ABC-eilanden?
De Haagse Hogeschool nodigt studenten, bestuurders en andere belangstellenden uit om deel te nemen aan een bijeenkomst over de ABC-eilanden op 13 april a.s.

Kolegio Santa Famia / foto © Sinaya Wolfert 2020

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gofrie van
Lieshout via g.l.vanlieshout-vanheugten@hhs.nl . Toegang is gratis voor alle belangstellenden, registratie is verplicht via deze link.

Keynote
Juana Kibbelaar is onderwijsadviseur en trainer met vele jaren ervaring in zowel het Nederlandse als het Caribische deel van het Koninkrijk. In haar lezing zal ze met praktische voorbeelden een beeld schetsen van de specifieke problematiek waar de ABCeilanden voor staan en de route die openstaat om alle kinderen in het Koninkrijk gelijkwaardige
onderwijskansen te kunnen bieden.

Lees de details in deze flyer

on 29.03.2022 at 11:23
Tags: /

1 comment to “Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in het koninkrijk”

Your response at Veronika Wenzel

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter