blog | werkgroep caraïbische letteren

Geldinzameling overstromingen Oost-Suriname

Beste landgenoten, als coördinator, wil ik namens “Comité Overstroming Oost Suriname” een dringend beroep doen op uw welwillendheid en medeleven voor de getroffen slachtoffers/landgenoten van de grote overstroming in Oost Suriname.
Sinds 16 februari 2017 zijn er meer dan 50 dorpen en circa 8000 landgenoten in nood komen te verkeren. Het betreft een gebied gelegen van Brokopondo tot Sipaliwini:

 

1. Het Paramaccagebied, dat ligt tussen de Pedrosungu- en de Armina vallen (Marowijne rivier)
2. De Boven Tapanahony een gebied dat ligt bij de Pedrosungu vallen (Tapanahony rivier)

Door deze overstroming zijn ongeveer 8000 mensen waaronder ouderen en kinderen onze landgenoten zwaar getroffen. Ze zijn hun kostgronden, hun huizen, have en goed kwijt. Diverse voorzieningen, waaronder scholen en gezondheidscentra functioneren niet meer.

De President heeft een noodfonds ingesteld ad 750.000,– SRD, voor directe en praktische hulp, maar u begrijpt dat dit absoluut onvoldoende in om deze noodsituatie het hoofd te kunnen bieden. Uw dringende hulp is daarom hard nodig.

16/03/2017 DWT geeft aan dat de situatie in het binnenland precair blijft en heel veel aandacht vraagt. Een regeringsdelegatie toefde twaalf dagen in het Paramaccaans en Aucaans gebied en constateerde dat de basisbehoefte van de mensen groot is. Er is een enorme plaag van vleermuizen en houtluizen waar nog een duurzaam antwoord op gevonden moet worden. Buitenstaanders schijnen de situatie in het binnenland blijkbaar niet te begrijpen. Het zijn Mensen, (landgenoten) die ook recht hebben op aandacht en hulp van de regering. Het gaat om Surinamers die te kampen hebben met de gevolgen van de overstroming c.q. wateroverlast en de problemen die zich daar afspelen zijn onvoorstelbaar en niet helemaal te overzien.

Wij uit de diaspora moeten hen te hulp schieten, de mensen zullen voor de hulp, steun en medeleven die ze krijgen om de problemen te helpen oplossen, dankbaar zijn. Het gaat om Surinaamse mensen in het binnenland, maar door de precaire economische situatie kunnen vele zaken niet voldoende worden uitgevoerd. De situatie is vele malen erger voor bewoners in het binnenland dan voor de mensen in Paramaribo. Het is moeilijk voor veel binnenlandbewoners geworden om hun kinderen die in de stad studeren of in een internaat zitten te ondersteunen. De veiligheid- en gezondheidssituatie is ook zorgwekkend te noemen, daarom is er nog veel hulp nodig in het algemeen nodig om de mensen te ondersteunen. Het Comité “Overstroming Oost Suriname’ doet daarom een dringend beroep op u om onze noodlijdende landgenoten een reikende hand aan te bieden, dat kan door middel van uw/een financiële bijdrage. Het rekening nummer is:

NL 33 INGB 000777 5819 t.n.v. Comité overstroming Oost Suriname.

Voedselpakketten en alles wat nodig is voor de slachtoffers van de overstroming zal het “Comité overstroming Oost Suriname” ter beschikking stellen! Tussentijds zullen wij u ook onverkort maar transparant/overzichtelijk rekenschap geven van elke stap die wij ondernemen, zodat u ook precies kunt weten waaraan en hoe uw bijdrage wordt/is besteed!

Initiatiefnemer: “Comité Overstroming Suriname” bestaat uit:
Hr. Roy Lieuw A Sie relasr@hotmail.com
Hr. Max Sordam Sr m.sordam1@chello.nl
Dr. Ernst Grep ernestgrep@hotmail.com
Hr. John Waalring john.waalring@denhaag.nl
Mw Kathleen Ferrier ferbo@wxs.nl
Mw Gerda Havertong g.havertong@kunstgalerijlenten.nl
Mw Denise Jannah denise.jannahmusic@12move.nl
Mr. T. Bissessur Mr t.bissessur@bissessur.com
Mw Marcia Sedoc (Italia) sedoc.marcia@gmail.com
Mw Jetty Mathurin jetty@mathurin.net; info@jettymathurin.nl
Hr. Gerard van den Tweel g.vandentweel@vandentweel.nl
Hr. Oscar Harris osfiaston@gmail.com
Hr. Alfons Wielingen alfonswielingen@live.nl
Mw. Hellen Jeanette Gill hellenjgill@outlook.com

Verenigd moeten getroffen landgenoten, in tijd van nood, geholpen worden! Geef het daarom door aan familieleden, vrienden en kennissen!

Namens het Comité

Max Sordam Sr
Coördinator; tel 020-7730223 / 0686870000 m.sordam1@chello.nl
(Schrijver, columnist, Cultuurkenner)

Onderstaande personen in Nederland zijn bereid de actie te ondersteunen:
Dhr.Isedoor Libretto: isedorelibretto@hotmail.com
Dhr. John Jackson (Basya): 0686488974 johnjackson247@hotmail.com
Dhr.Raffie Leonie(Secr. Stg Tjatjalie): 0637383539 raffie_leonie@hotmail.com
Dhr.Paul Eersteling: opete@ziggo.nl
Dhr.Juan Jonas: jjonas1@gmail.com
Dhr.Jose Tojo: josetojo@hotmail.com
Mw.Sahida Albitrouw: salbitrouw@hotmail.com
Dhr.Alfred Agwenti (Basiya)
Dhr.Sylvester Aboikoni (Kapitein); 065262134
Mw.Morea King (Kapitein): 0637041751
Dhr. Andre Mozes

1 comment to “Geldinzameling overstromingen Oost-Suriname”

  • Ik wil graag toegevoegd worden aan de lijst van mensen die de actie vanuit Nederland ondersteunen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter