blog | werkgroep caraïbische letteren

Geesten kwellen leerkrachten Bigi Poika

Enkele leerkrachten van Bigi Poika hebben al enkele jaren te kampen met boze geesten, die hun geen rust gunnen. De geesten bevinden zich in twee woningen, die speciaal voor leerkrachten bezet zijn gehouden. Dit deelde het schoolhoofd van de lagere school te Bigi Poika, mevrouw Richteren, desgevraagd mede aan De West.

“Ik heb er geen last van, omdat ik een christen ben en ik bid elke dag om bescherming van de Heer. Maar de leerkrachten, die in die twee woningen verblijven hebben geen rust”, zei ze verder. Zij gelooft, dat haar collega’s werkelijk te maken hebben met duistere machten, omdat ze het zelf heeft gezien. “Op een bewuste dag zag ik een man in één van die huizen. Ik vertelde toen wat ik allemaal had gezien. Later vernam ik van één van de mannen, dat zij wel wisten wie ik had gezien: een piaiman [sjamaan – red CU], die jaren terug is overleden,” zei het schoolhoofd.

Naar haar zeggen is het Bureau Onderwijs Binnenland op de hoogte van de situatie. Ze is van mening, dat de woningen gesloopt en vervangen moeten worden door units. “De leerkrachten hebben geen privé-leven, want ze moeten een woning delen. Dit is één van de oorzaken waarom leerkrachten niet in dat gebied willen werken. “Zodra zij te horen krijgen dat ze zijn ingezet op Bigi Poika wijzen ze het af, omdat ze al op de hoogte zijn van de situatie hier”, vertelde ze. Het schoolhoofd vertelde verder, dat er een periode is geweest, waarin zij en enkele collega’s de lessen op de school moesten verzorgen. Vanaf de eerste tot en met de zesde klas en de kleuters mochten thuis blijven, want er was niemand voor het houden van toezicht. De toestand is inmiddels al verbeterd, maar ze vreest dat in het komend schooljaar er weer een tekort zal zijn aan leerkrachten. Wat betreft de school zelf heeft ze niets te klagen, er zijn genoeg leslokalen en lesmaterialen. Een minpunt is het hoge wied achter de school. “Het dorp heeft veel gevaarlijke slangen en het bos is dus een goed nest voor de reptielen”, aldus Richteren.

[uit de West, 20 juli 2011]

1 comment to “Geesten kwellen leerkrachten Bigi Poika”

  • Financiele middelen bieden geen oplossing

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter