blog | werkgroep caraïbische letteren

Gedachtegoed Trefossa moet blijven leven

Door de H.F. de Ziel Stichting is dinsdag, 3 februari, een herdenkingsplechtigheid gehouden, in verband met de 40ste sterfdag van deze grootheid, bij zijn borstbeeld aan de Kleine Combéweg. De Ziel is de schepper van het volkslied van de Republiek Suriname. Daarin heeft deze bijzondere Surinamer een blijvende opdracht nagelaten tot arbeidzaamheid, welvaart en glorie van de natie.

Trefossa Bro

Leerlingen van de Graaf von Zinzendorfschool dragen het gedicht ‘Bro’ van Trefossa voor. Er is nog weinig besef over de bijdrage van de dichter Trefossa, pseudoniem van Henri de Ziel.

Stichtingsvoorzitter Johan Roozer vindt het belangrijk om hem te blijven gedenken vanwege zijn nalatenschap waarin wordt opgeroepen om samen te werken aan de opbouw van dit land. De herdenking is tevens een goede gelegenheid om na te gaan wat de staat van de republiek is die later dit jaar haar 40-jarige Onafhankelijkheidsdag viert. Roozer vindt het belangrijk om de jeugd bewust te maken van de bijdrage die Trefossa heeft geleverd.

 

Trefossa-monument Paramarbo. Foto © Michiel van Kempen

Trefossa-monument Paramarbo. Foto © Michiel van Kempen

Inspiratiebron
Dichter/schrijver Robby Parabirsing (Rappa) heeft onlangs de vierde Henri de Ziel cultuurprijs gewonnen. Hij merkt op dat schrijvers veel kracht putten uit de inspiratie van de nationale grootheid. In zijn toespraak stond hij stil bij een gedeelte uit het volkslied ‘wie mu seti kondre bun’. “Dat moeten wij hebben, wie ook aan het bewind komt”, stelde Rappa.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons was door de stichting uitgenodigd om ter gelegenheid van deze dag het woord te voeren en een krans te leggen bij zijn borstbeeld. Volgens haar was Trefossa één van de eersten die de diepste gevoelens en strubbelingen van Surinamers heeft begrepen en het beste heeft geuit in de taal. Sranan was jaren terug een verguisde taal. Gelukkig is dat niet meer het geval. Simons is Trefossa voor vele verworvenheden zoals het volkslied, dankbaar. Middels het volkslied heeft hij geprobeerd om de verschillende bevolkingsgroepen tot één volk te maken. Jongeren zijn volgens de politica niet op de hoogte dat het woord srefidensi van Trefossa komt. “Het woord is gemaakt uit de geest van iemand die verbonden was met het land.” De assembleevoorzitter riep op om vredig met elkaar samen te leven en er iets goeds van te maken.
Speciaal voor deze plechtigheid waren de leerlingen van klas 1D van de Graaf von Zinzendorfschool uitgenodigd. Zij hebben ‘Bro’ van de hand van Trefossa voorgedragen onder tromgeroffel van de politiekapel.

[van Starnieuws, 3 februari 2015]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter