blog | werkgroep caraïbische letteren

Gaanman Gazon Matodja Award voor Marcel Pinas en Akese Paitoe

Op zondag 19 september 2021 is de hoogste Marrononderscheiding, de Gaanman Gazon Matodja Award toegekend aan Marcel Pinas en Akese Paitoe. Marcel Pinas kreeg het versiersel, behorend bij zijn award, opgespeld door de vertegenwoordiger van stichting Sabanapeti in Suriname, de heer Kenrich Cairo. Dit gebeurde na de toespraak en felicitatieboodschap van de voorzitter van de stichting, de heer André R.M. Pakosie. De heer Akese Paitoe kon om persoonlijke redenen niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de award. Hij ontvangt zijn award op een andere dag.

Marcel Pinas (links) krijgt een oorkonde uit handen van Kenrich Cairo

De Gaanman Gazon Matodja Award, of Gaanman Gazon Matodja Daa  in de Okanisi tongo, is in 1996 ingesteld door het Marron Instituut stichting Sabanapeti te Utrecht, en vernoemd naar de gezaghebbende, tot dan toe oudste en langstzittende Gaanman van de Marrons van Suriname, gaanman Gazon Matodja (1904-2011). In 1996 gaf gaanman Gazon Matodja, op verzoek van het Marron Instituut Stichting Sabanapeti, schriftelijk toestemming om de award naar hem te vernoemen.

De Gaanman Gazon Matodja Award wordt toegekend aan personen en instellingen die zich voor de Surinaamse samenleving in het algemeen en de Marronsamenleving in het bijzonder op een duidelijk zichtbare wijze verdienstelijk maakten. De criteria van de internationale beoordelingscommissie voor toekenning zijn zwaar. De wijze waarop mensen en instellingen aan hun activiteiten inhoud gaven en waardering en erkenning kregen vanuit de samenleving, is medebepalend voor de toekenning van deze award.

De beeldend kunstenaar Marcel Pinas maakte zich nationaal en internationaal verdienstelijk op het gebied van de beeldende kunst. Denk aan het monument bij Moiwana, het Marronmonument in Paramaribo en zijn vele andere werken. Hij ontwikkelde een eigen manier om de verschillende culturele aspecten van de Marrons waardig tot uitdrukking te brengen in zijn werken. Zijn inzet op het gebied van capaciteitsversterking en jeugdontwikkeling in Marowijne maken hem ook uitzonderlijk. Vermeldenswaardig is dat hij de motor is achter het welbekende Moengo-festival. Marcel Pinas is een gedreven kunstenaar, die het traditionele verleden van de Marrons weet te verbinden met het moderne heden.

De heer Akese Paitoe maakte zich verdienstelijk op het gebied van de voetbalsport in Suriname. Hij richtte reeds in de eindjaren 60 beginjaren 70 van de vorige eeuw de voetbalvereniging op voor Marrons in Paramaribo, genaamd Santa Cruz en zette zich in die jaren in voor het ontwikkelen van voetbaltalenten onder de Marronjeugd in Paramaribo en omstreken. Mede dankzij Akese Paitoe voetballen Marrons nu in hooggekwalificeerde voetbalverenigingen.

[van de site van Naks, 20 september 2021. Bron: Gaanman Gazon Matodja Award voor Marcel Pinas en Akese Paitoe – STVS]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter