blog | werkgroep caraïbische letteren

Free Radicals

Free Radicals is een nieuwe tentoonstelling in CBK Amsterdam-Zuidoost. Deelnemende kunstenaars zijn: Tyna Adebowale (Nigeria), Raul Balai (NL), Stacey Abe Gillian (Oeganda), Jimini Hignett (UK/NL), Patricia Kaersenhout (NL), John Kamicha (Kenia), Ephrem Solomon Tegegn (Ethiopië) en Mariëlle Videler (NL).

Vrije Radicalen is een term uit de scheikunde. Het zijn elementen die het immuunsysteem aanmaakt om bacteriën en virussen te elimineren. Normaal gesproken worden ze door het lichaam zelf verwijderd. Wanneer er te veel vrije radicalen zijn dan heeft het lichaam een probleem. Dan ontstaat er disharmonie en onbalans in het lichaam en is er grote kans dat een ziekte ontstaat.

In deze tentoonstelling worden Vrije Radicalen gezien als positieve elementen die bacteriën en virussen te lijf gaan. Ofwel kunstenaars die misstanden in de maatschappij aan de kaak stellen of een radicale werkwijze hebben. Ze reageren op disharmonie en onbalans in de huidige samenleving. Dat doen ze allemaal op een eigen manier, binnen hun eigen context en vanuit hun eigen achtergrond. We noemen ze Free Radicals omdat ze niet bang zijn om aannames en conventies in twijfel te trekken; omdat het innovatieve geesten zijn die stereotypen op de kop zetten. Omdat het sterke persoonlijkheden zijn die anders durven zijn, die soms zelfs hun eigen veiligheid riskeren om hun waarheid te verkondigen. Ze zijn baanbrekend, of hebben in hun kunstenaarschap een radicale werkwijze.
Bij de ene kunstenaar is dat direct duidelijk als je naar het werk kijkt en bij de ander is het meer subtiel. Niet alle kunstenaars in deze tentoonstelling wonen in landen waar vrijheid van meningsuiting vanzelfsprekend is.

Data: van 19 jan t/m 31 maart 2018
Opening:19 januari om 15 uur
Ook onze nieuwjaarsborrel tot 18 uur!

English

Free Radicals is a term used in chemistry. They are elements which are produced by the immune system to eliminate bacteria and viruses. Under normal circumstances they are removed by the body itself, but when there are too many free radicals, the body has a problem, as this results in disharmony and imbalance within it and there is a heightened possibility of a disease occurring.

In this exhibition, Free Radicals are viewed as positive elements which attack bacteria and viruses. That is to say, these artists expose societal wrongs and have a radical way of working to tackle them. They respond to disharmony and imbalance in contemporary society. They do so in their own manner, within their own context, and based on their own backgrounds. We call them Free Radicals because they are not afraid to challenge assumptions and conventions; because they are innovative minds who turn stereotypes upside down; because they are strong personalities who dare to be different, to the extent of sometimes even risking their own safety in order to proclaim their own truth. They are ground-breaking, or have a radical approach in their artistic practices.
With some artists, these aspects are immediately clear upon seeing their work, with others it is more subtle. In these turbulent times, freedom of expression can still not be taken for granted.
Curatoren: Rosalie van Deursen (urbanafricans.com) en Renske de Jong (CBK Zuidoost).

Amsterdam, 11 januari 2019

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter