blog | werkgroep caraïbische letteren

Francio Guadeloupe geeft 2de Van Lier-lezing

De Werkgroep Caraïbische Letteren organiseert de Tweede Rudolf van Lier op vrijdag 26 februari 2010 in Leiden. Onder de titel “>Adieu aan koelies, nikkers en makambas: raciaal denken binnen de antropologie van de Caraïben’ zal Francio Guadeloupe de lezing uitspreken. Francio Guadeloupe is docent bij de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) van de Radbouduniversiteit Nijmegen en onderzoeker bij de Amsterdam School for Social Scientific Research (ASSR) van de Universiteit van Amsterdam. Als co-referent zal optreden dr Aspha Bijnaar, onderzoeker bij het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) in Amsterdam

Locatie: zaal 011 van de Faculteit der Geesteswetenschappen, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 te Leiden

Programma
19.30 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de werkgroep. dr Peter Meel
19.40 uur Van Lier Lezing, getiteld “Adieu aan koelies, nikkers en makambas: raciaal denken binnen de antropologie van de Caraïben door dr Francio Guadeloupe
20.30 uur Reactie door referent Aspha Bijnaar
20.45 uur Discussie met de zaal
21.30 uur Sluiting

Het programma begint om 19.30 uur precies.

R.A.J. van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Indien u de lezing wenst bij te wonen, kunt u zich tot 1 februari 2010 aanmelden bij Efy Matulessy via e.p.matulessy@hum.leidenuniv.nl o.v.v. naam, adres, postcode en woonplaats. U kunt maximaal twee mensen aanmelden. Zolang er plaats is, ontvangt u binnen een week bericht terug per e-mail. Dit bericht dient uitgeprint als toegangsbewijs. U wordt verzocht dit mee te nemen en bij binnenkomst te tonen.

Het Lipsiusgebouw ligt op circa 15 minuten loopafstand van station Leiden CS. De locatie is eveneens per auto te bereiken, maar de parkeermogelijkheden in de omgeving zijn beperkt.

Informatie over de spreker vindt u door hier te klikken, en ook hier
Informatie over de referent vindt u door hier te klikken
Zie ook deze link

Op Youtube, klik hier

Voor een Levensbericht van Rudolf van Lier in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, klik hier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter