blog | werkgroep caraïbische letteren

Francio Guadeloupe benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties

Dr. Francio Guadeloupe is benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Antropologie van Koninkrijksrelaties aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Deze leerstoel is een samenwerking tussen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). ‘Ik wil focussen op wat er in de community en in de politiek gedaan wordt om het Koninkrijk een meer gelijkwaardig, eerlijk en inclusief te maken voor iedereen.’

Prof. dr Francio Guadeloupe

Deze leerstoel is ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is een initiatief van het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) van het ministerie van BZK en zijn bedoeld om bij te dragen aan de brede kennisontwikkeling en het versterken van de kennisfunctie binnen DGKR. De leerstoel richt zich op het genereren van meer onderzoek, samenwerking, synergie en spin-off binnen het wetenschapsgebied koninkrijksrelaties.

Koninkrijksrelaties in de praktijk

Guadeloupe onderstreept het belang van deze leerstoel: ‘Bijna de helft van mensen met een Caribische achtergrond woont in Nederland. Tegelijkertijd wonen er op de eilanden duizenden mensen wiens overgrootouders in Nederland zijn geboren. Deze realiteit is groter dan de spanningen tussen de politici in Den Haag en de politici op de eilanden. We moeten beseffen dat de relaties binnen het Koninkrijk vaak anders uitpakken dan wat beleidsmakers zeggen.’

Caribische universiteiten

Er wordt gestreefd naar nauwe betrokkenheid van universiteiten en onderzoekers in de drie Caribische landen van het Koninkrijk bij de leerstoelen. Dit zal de samenwerking met de Caribische universiteiten versterken, onder andere door middel van uitwisseling van docenten en onderzoekers. ‘Ik wil me focussen op wat er in de community en in de politiek gedaan wordt om het Koninkrijk meer gelijkwaardig, eerlijk en inclusief te maken voor iedereen. Dat is wat ik wil onderzoeken, samen met de kennisinstituten op alle zes eilanden en in Nederland.’, aldus Guadeloupe.

Onschatbare waarde

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties is blij met deze samenwerking met universiteiten. Zij benadrukte het belang van betrouwbare wetenschappelijke kennis voor de verbetering van de samenwerking binnen het Koninkrijk. ‘Een mooie mijlpaal, juist in het jaar dat we vieren dat we in het Koninkrijk al 70 jaar verbonden zijn door het Statuut,’ aldus Van Huffelen.

Over Francio Guadeloupe

Dr. Francio Guadeloupe is een gerenommeerd sociaal en cultureel antropoloog en senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Hij heeft een uitgebreide academische achtergrond met een focus op de Caraïben en de Nederlandse Antillen, en zijn onderzoek richt zich op thema’s zoals identiteit, postkolonialisme en de sociale dynamiek binnen de koninkrijksrelaties. Guadeloupe heeft meerdere publicaties op zijn naam staan en is actief betrokken bij zowel academisch onderzoek als maatschappelijke projecten die bijdragen aan de sociale en culturele ontwikkeling van de Caribische gemeenschap.


Lees hier de tekst van de Rudolf van Lier-lezing van Francio Guadeloupe.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter