blog | werkgroep caraïbische letteren

Foto-impressie Rudolf van Lier-lezing

Op vrijdag 10 juni jl. hield Leo Balai aan de Universiteit Leiden de vijfde Rudolf van Lier-lezing van de Werkgroep Caraïbische Letteren, getiteld Roots en Reparations; Over de verwerking van het slavernijverleden (klik hier voor de tekst). Daarin ging hij in op de behoefte van nazaten van slaafgemaakten om te achterhalen waar uit Afrika zij oorspronkelijk afkomstig zijn.

 

Balai Van Lier P1010293 (5)

Dr Leo Balai. Alle foto’s © Rogier Meel

Tevens stond hij stil bij pogingen van nazaten om genoegdoening te krijgen voor het leed dat hun voorouders was aangedaan en waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag merkbaar zijn. Speciale aandacht besteedde hij aan het recente reparations initiatief van de CARICOM, dat hij op onderdelen van kritische kanttekeningen voorzag en dat volgens hem nog onvoldoende draagvlak bezat binnen de Caraïbische gemeenschappen.

Balai Van Lier P1010293 (2)

Moderator Dr Peter Meel

Referent John Schuster deed een voorstel om een derde kernbegrip in beschouwingen over deze problematiek te verwerken: Recognition. Erkenning van het leed dat door de toenmalige kolonisatoren was aangericht door regeringen en ingezetenen van Europese landen en de VS was naar zijn zeggen cruciaal om een zinvol debat over Roots en Reparations te kunnen voeren en stappen voorwaarts op dit pad te kunnen zetten.

Balai Van Lier P1010293 (6)

Referent Dr John Schuster

Op de inspirerende voordrachten van Leo Balai en John Schuster volgde een geanimeerde discussie met de zaal.

 

Balai Van Lier P1010293 (7)

Balai Van Lier P1010293 (8)

Balai Van Lier P1010293 (1)

Balai Van Lier P1010293 (9)

Les trois mousquetaires ensemble: Schuster, Meel en Balai

 

logo_CL2

2 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter