blog | werkgroep caraïbische letteren

Filmmaker Ida Does weigert ambassade film De Kom

Filmmaker Ida Does heeft geweigerd haar film Peace, memories of Anton de Kom, ter beschikking te stellen van de Surinaamse ambassade in Zuid-Afrika. Ambassadeur Wilfried Roseval had gevraagd de film namens Suriname op het Film Frstival 2017 in Zuid Afrika te vertonen.

 

In haar motivatie in een schrijven aan de ambassadeur, onderbouwde zij haar besluit met onder meer de volgende argumenten:
‘Ik heb hier als producent-regisseur lang over nagedacht en besloten de film niet beschikbaar te stellen aan de ambassade. De recente ontwikkelingen in Suriname, waarbij met harde hand is opgetreden tegen vakbondsleiders en voormannen van het volksprotest, baren mij grote zorgen. In de geest van Anton de Kom, naar wie ik vele jaren research heb gedaan, ligt mijn solidariteit bij de minder bedeelden in de samenleving, die nu, middels een vreedzaam protest, de straat op gaan ter verdediging van hun democratische rechten en hun bestaanszekerheid. Dat de Surinaamse overheid hen zo afkeurenswaardig behandelt, ..dat zijn beelden en soundbites, die ik als filmmaker zou gebruiken om dictatoriaal optreden in mijn geboortestad te illustreren.

Dit alles heeft mij doen besluiten het anti- dictatoriale gedachtegoed van De Kom, zoals in mijn film verteld wordt door zijn kinderen, en waar ik mij mee identificeer, niet te verbinden met de huidige Surinaamse overheid.
Het spijt mij oprecht dat ik u niet anders kan berichten en ik dank u voor de belangstelling voor mijn werk.’

 

[van Starnieuws, 29 april 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter