blog | werkgroep caraïbische letteren

Ferrier: Directeur IMEAO zit fout met politieke motivatiesessie

De schooldirecteur van IMEAO 5 in Wanica is de fout ingegaan door toe te staan dat Maisha Neus van ‘Strei!’ tijdens schooltijd een motivatiesessie heeft gehouden. Vanuit de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is er contact geweest met de directeur [Jerry Dewnarain – red. CU] die zich ondertussen heeft verweerd.

Maisha Neus leest voor

 

Minister Lilian Ferrier wijst erop dat het houden van motivatiesessies door politici op scholen aan regels zijn gebonden. Bij haar aantreden heeft ze een rondschrijven doen uitgaan dat het niet is toegestaan dat personen tijdens de schooltijden een school binnenstappen, zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie. “Dit is een jarenlange beleidsregel”, benadrukt ze tegenover het Nationaal Informatie Instituut.

De directeur van IMEAO heeft aangegeven dat de partijvoorzitter eerder in de vakantie reeds een motivatiesessie heeft gehouden en het hem goed was bevallen. Hij zocht er niks achter om tijdens schooltijd een sessie in te lassen. Daar is, volgens de minister, de schoolleider in de fout gegaan. Het gebruiken van ruimte van het ministerie en het inlassen van sessies tijdens schooltijd kan niet goed worden gepraat, meent minister Ferrier, omdat daarmee ook kostbare tijd van de studenten word afgenomen. De eerdergenoemde circulaire is door het ministerie wederom herhaald voor alle schoolleiders.

De bewindsvrouw wijst erop dat als er gesproken wordt over een motivational speech, het gaat vanuit een bepaald context, ‘’Wat wil je bereiken en wie ben jij dat je wilt bereiken dat kinderen naar jou willen luisteren?’’. Als kinderen dichtbij hun examenperiode zitten, kan je ze moed inspreken, maar ze wenst te weten welke redenen men heeft om nu, in de maand februari motivational talks te houden. Minister Ferrier benadrukt dat het ministerie, voor wat betreft het beleid op de scholen en tijdens de lessen, de verantwoordelijkheid draagt. Zij geeft ook aan dat het ministerie genoeg mensen in huis heeft, om studenten de nodige motivatie te geven. Met het verweer van de directeur en de circulaire die opnieuw naar alle scholen is verstuurd, hoopt de bewindsvrouw deze zaak afgehandeld te hebben.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter