blog | werkgroep caraïbische letteren

Familiegeschiedenis schrijven

Wij nodigen u van harte uit voor de volgende door Lilian de Bruijn te verzorgen online-bijeenkomst van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, ‘Familie geschiedenis schrijven’.

Deze bijzondere bijeenkomst zal worden gehouden op: zaterdag 23 oktober 2021 van 14:00-15:30 uur (voor Suriname: 09:00-10:30 uur).*

Programma

13:30 – 14:00 Inloop en deelnemers toelaten tot de bijeenkomst Erwin Oehlers, Cornelly Spier
14:00 – 14:10 Welkomstwoord en Mededelingen Hans Meurs (voorzitter)
14:10 – 15:00 Familiegeschiedenis schrijven Lilian de Bruijn
15:00 – 15:25 Vragenronde Allen
15:25 – 15:30 Afsluiting Hans Meurs

Uw gastspreekster is Lilian de Bruijn. Zij zegt: “Je familiegeschiedenis uitzoeken is één ding, erover schrijven is weer een ander verhaal. Want hoe pak je dat aan, waar begin je, voor wie schrijf je, wat kies je uit je materiaal? Misschien heb je inmiddels zoveel gegevens dat je het bos door al die bomen niet meer goed kunt zien. Maar je kunt ook al beginnen met schrijven als je nog maar aan het begin staat van je onderzoek. Dan kan het schrijven je zelfs op nieuwe vragen brengen. Er zijn talloos veel manieren om het schrijven aan te pakken, er is niet één goede manier. Ik geef je graag wat tips om mee aan de slag te gaan.”

Lilian de Bruijn is historica en werkt bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Ze voert (mede) de redactie van het kwartaalblad Gen.magazine en was een aantal jaar geleden verantwoordelijk voor de reeks Voorouders van Verre, met daarin de Surinaamse onderzoekgids
Sranan famiri, geschreven door Jean Jacques Vrij, Pieter Bol e.a.
In 2019 verscheen haar boek Ik kreeg mijn vader niet dood. Het roekeloze bestaan van een kampoverlevende, over het oorlogsverleden van haar vader en de naoorlogse gevolgen daarvan.
Ze volgde lessen bij de Schrijversvakschool en gaf in
het verleden verschillende schrijfcursussen.

Wilt u deze datum vastleggen in uw agenda?

Op vrijdag 22 mei ontvangt u een herinneringsmail met daarin de link die u toegang geeft tot de online-bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden door middel van ZOOM. Ook deze keer ontvangt u bij die mail een handleiding met een korte instructie hoe u de ZOOM applicatie kunt downloaden (alleen als u voor het eerst met Zoom werkt) en hoe u kunt inloggen voor de bijeenkomst.

We hopen van ganser harte dat u ook deze bijzondere bijeenkomst volgt.  De applicatie maakt het mogelijk dat alle donateurs de bijeenkomst online kunnen bijwonen, dus verwachten wij deze keer nog veel meer donateurs te ontmoeten dan tot nu toe en zeker ook de donateurs die van plan zijn hun familiegeschiedenis op te schrijven als resultaat van hun stamboomonderzoek.

Indien u een introducé deze onlinebijeenkomst wilt laten bijwonen, is dat ook mogelijk. Wel vragen wij u om de naam en het emailadres van de introducé door te geven op: info@surinaamsegenealogie.nl

Tevens vragen wij van hen een vrijwillige bijdrage, die zij kunnen storten op: Rekeningnummer: NL36RABO 0334996376, op naam van: Stichting voor Surinaamse Genealogie. Omschrijving: Onlinebijeenkomst 23/10/2021             

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie

Let wel: het tijdverschil verschil met Suriname is nu nog 5 uur

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter