blog | werkgroep caraïbische letteren

Familiegeschiedenis schrijven

Wij nodigen u van harte uit voor de volgende door Lilian de Bruijn te verzorgen online-bijeenkomst van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, ‘Familie geschiedenis schrijven’.

Deze bijzondere bijeenkomst zal worden gehouden op: zaterdag 23 oktober 2021 van 14:00-15:30 uur (voor Suriname: 09:00-10:30 uur).*

Programma

13:30 – 14:00 Inloop en deelnemers toelaten tot de bijeenkomst Erwin Oehlers, Cornelly Spier
14:00 – 14:10 Welkomstwoord en Mededelingen Hans Meurs (voorzitter)
14:10 – 15:00 Familiegeschiedenis schrijven Lilian de Bruijn
15:00 – 15:25 Vragenronde Allen
15:25 – 15:30 Afsluiting Hans Meurs

Uw gastspreekster is Lilian de Bruijn. Zij zegt: “Je familiegeschiedenis uitzoeken is één ding, erover schrijven is weer een ander verhaal. Want hoe pak je dat aan, waar begin je, voor wie schrijf je, wat kies je uit je materiaal? Misschien heb je inmiddels zoveel gegevens dat je het bos door al die bomen niet meer goed kunt zien. Maar je kunt ook al beginnen met schrijven als je nog maar aan het begin staat van je onderzoek. Dan kan het schrijven je zelfs op nieuwe vragen brengen. Er zijn talloos veel manieren om het schrijven aan te pakken, er is niet één goede manier. Ik geef je graag wat tips om mee aan de slag te gaan.”

Lilian de Bruijn is historica en werkt bij het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Ze voert (mede) de redactie van het kwartaalblad Gen.magazine en was een aantal jaar geleden verantwoordelijk voor de reeks Voorouders van Verre, met daarin de Surinaamse onderzoekgids
Sranan famiri, geschreven door Jean Jacques Vrij, Pieter Bol e.a.
In 2019 verscheen haar boek Ik kreeg mijn vader niet dood. Het roekeloze bestaan van een kampoverlevende, over het oorlogsverleden van haar vader en de naoorlogse gevolgen daarvan.
Ze volgde lessen bij de Schrijversvakschool en gaf in
het verleden verschillende schrijfcursussen.

Wilt u deze datum vastleggen in uw agenda?

Op vrijdag 22 mei ontvangt u een herinneringsmail met daarin de link die u toegang geeft tot de online-bijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden door middel van ZOOM. Ook deze keer ontvangt u bij die mail een handleiding met een korte instructie hoe u de ZOOM applicatie kunt downloaden (alleen als u voor het eerst met Zoom werkt) en hoe u kunt inloggen voor de bijeenkomst.

We hopen van ganser harte dat u ook deze bijzondere bijeenkomst volgt.  De applicatie maakt het mogelijk dat alle donateurs de bijeenkomst online kunnen bijwonen, dus verwachten wij deze keer nog veel meer donateurs te ontmoeten dan tot nu toe en zeker ook de donateurs die van plan zijn hun familiegeschiedenis op te schrijven als resultaat van hun stamboomonderzoek.

Indien u een introducé deze onlinebijeenkomst wilt laten bijwonen, is dat ook mogelijk. Wel vragen wij u om de naam en het emailadres van de introducé door te geven op: info@surinaamsegenealogie.nl

Tevens vragen wij van hen een vrijwillige bijdrage, die zij kunnen storten op: Rekeningnummer: NL36RABO 0334996376, op naam van: Stichting voor Surinaamse Genealogie. Omschrijving: Onlinebijeenkomst 23/10/2021             

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting voor Surinaamse Genealogie

Let wel: het tijdverschil verschil met Suriname is nu nog 5 uur


ONLINE BIJEENKOMST LILIAN DE BRUIJN  ZATERDAG 23-10-2021 – WEDEROM EEN GROOT SUCCES.

Op zaterdag oktober 2021 heeft een onlinebijeenkomst van de Stichting voor Surinaamse Genealogie plaatsgevonden. Uw gastspreekster was Lilian de Bruijn met de lezing

‘Familiegeschiedenis Schrijven’

De onlinebijeenkomst van Lilian de Bruijn was onder meer bedoeld voor onderzoekers die al langer bezig zijn met stamboomonderzoek en hun familiegeschiedenis willen opschrijven in een boek, artikel of anderszins. Lilian gaf in haar lezing meerdere tips over hoe je het schrijven aanpakt, waar je begint, voor wie je het schrijft en welke keuzes je maakt. Zij behandelde verschillende manieren om het schrijven aan te pakken.

DE ONLINE-BIJEENKOMST NOGMAALS VOLGEN?

Ook voor deze onlinebijeenkomst is gebruik gemaakt van de ZOOM applicatie. De bijeenkomst is bijgewoond door 75 donateurs en belangstellenden uit Nederland, Suriname en Canada. Dat was een mooi resultaat, gezien het feit dat deze bijeenkomst in de herfstvakantie is gehouden.

Het was een interactieve en zeer leerzame bijeenkomst.  

Indien u de bijeenkomst zaterdag niet kon volgen of als u deze nogmaals wilt volgen, dan hebt u alsnog de gelegenheid om de opname van de online-bijeenkomst te beluisteren en bekijken op de website van de Stichting voor Surinaamse Genealogie:

Nadat u bent ingelogd vindt u onder “INLOGGEN DONATEURS” bij het kopje ONLINE KONMAKANDRA de video-opname van deze bijeenkomst: Konmakandra 23 okt 2021

Veel plezier met het beluisteren en als u nog vragen hebt voor de spreekster Lilian de Bruijnkunt u deze stellen via het emailadres: donateursbijeenkomsten@surinaamsegenealogie.nl

In de bijlage vindt u onder andere de evaluatie van de deelnemers en de vragen die gesteld zijn door deelnemers en beantwoord zijn door Lilian.

De onlinebijeenkomsten worden door eenieder als zeer prettig ervaren. Zij maken het bovendien mogelijk dat ook donateurs die niet in Nederland wonen aan deel kunnen nemen. We zullen dit medium daarom ook de komende periode gaan gebruiken. Donateurs die een lezing willen verzorgen over de kennis die zij tijdens hun eigen familieonderzoek hebben vergaard, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de Konmakandra werkgroep o.l.v. Cornelly Spier via donateursbijeenkomsten@surinaamsegenealogie.nl

De eerstvolgende onlinebijeenkomst vindt plaats op zaterdag 20 november 2021 en wordt verzorgd door donateur William Mettendaf. U ontvangt tijdig de uitnodiging. Wilt u de datum alvast vastleggen in uw agenda?

Met vriendelijke groet,

Uw moderators: Cornelly Spier, Erwin Oehlers en Jean Jacques Vrij.


Stichting voor Surinaamse Genealogie: Terugblik Online Bijeenkomst 23 oktober 2021 met Lilian de
Bruijn als gastspreekster
EEN AANTAL REACTIES DIE DE DEELNEMERS TIJDENS DE BIJEENKOMST IN DE ZOOM-CHAT HEBBEN
GEPLAATST OF NAAR ONS HEBBEN GEMAILD
Heel veel dank voor dit verhaal dat me op weg helpt! Ik moet vertrekken, excuus en tot een volgende
keer. – Dank u wel – Lilian de Bruijn hartelijk dank voor je uitleg, zeer leerzaam. Hoop je in het nieuwe
jaar te zien!! – Bedankt voor de heldere uiteenzetting omtrent het schrijven. Goede en zeer bruikbare
tips! – Dankjewel Lilian. Veel belangrijke informatie en adviezen voor het schrijven – Goede tips en
zeer leerzaam! – Bedankt voor de leerzame lezing – Bedankt voor de nuttige tips! – Lilian, heel veel
dank voor de goede tips. Ik zal er zeker gebruik van maken. – Zinvol en verhelderend! Dankjewel. –
Dankjewel Lilian voor de heldere uiteenzetting. Mooie tips! – Lilian bedankt voor de lezing – Lillian
hartelijk dank voor de lezing! – Heel leerzaam. Nu nog beginnen. heb veel informatie gevonden en
kan terugvallen op mijn herinneringen. – Lilian heel veel dank! Waardevolle tips! – Hartelijk dank
Lilian en anderen. Het was leuk en vooral leerzaam. – Lillian heel veel dank voor de goede uitleg en
stimulans – dank voor de lezing. ik kijk uit naar het boek van Roline in Suriname – Lilian veel dank –
Dank je wel Lilian – Zeer interessant! Dankjewel – Bedankt voor alle tips!
Dank allemaal! Ik kom graag verder in gesprek met mensen van de vereniging i.v.m. mijn vragen over
onze zoektocht. – Thanks for your talk Lilian. I just wanted to know WHY you chose just those 3 books.
– Bedankt voor de lezing Lilian en fijn weekend iedereen. – Heel leuke bijeenkomst. Dank je wel Lilian
en alle anderen die input hebben geleverd. Goede tips voor alle schrijvers niet alleen van
familiegeschiedenissen. Jean Jacques. – Lilian hartelijk dank voor jouw lezing; iedereen dank voor
jullie bijdrage en Cornelly en Jean Jacques: enorm veel dank voor het organiseren. – Mevrouw Spier
ook weer bedankt voor het voorzitten van deze sessie. U doet het altijd weer fantastisch! –Bedankt
Cornelly, bedankt bestuur. – Groeten uit Suriname. – Fijn weekend iedereen en tot de volgende lezing.
OPMERKINGEN EN VRAGEN DIE TIJDENS DE BIJEENKOMST IN DE ZOOM-CHAT ZIJN GESTELD.
Door de opname wederom te beluisteren vindt u het antwoord op onderstaande vragen en op die
zijn gesteld en opmerkingen die zijn gedaan.
• Waar ik bij mijn tantes tegen aanloop is niet de onwillendheid om te vertellen over vroeger
of de familie. Als ik wat vraag weten ze niks. Maar als ik wat gevonden heb en dat vertel, dan
komen ineens hele verhalen.
• Het lijkt erop dat Lilian adviseert in romanstijl te schrijven maar hoe kijkt ze naar een stijl
waarbij hoofdzakelijk exacte info. wordt beschreven?
• Ik zou graag een vraag willen stellen over wisselend perspectief.
o Met een rode draad de artikelen proberen te koppelen aan elkaar.
• Hoe ga je om met schrijversblock?
• Wat zijn voor- en nadelen van het schrijven van je familieverhaal in de tegenwoordige tijd en
de verleden tijd? Hoe kan je daarmee goed omgaan?
• Men zegt altijd dat de tegenwoordige tijd – ook als het over het verleden gaat – toch de
voorkeur verdient omdat het dan levendiger wordt. Maar dat gaat al snel wringen. Wat vindt
Lilian daarvan?
• Op zondagmiddag 28 november (16.00) is er een Surinaamse boekenavond in Amsterdam bij
de Vereniging ons Suriname o.a. Bodil de la Parra over het boek het verbrande huis. Andere
schrijvers zijn Raoul de Jong, auteur van de Jaguarman en Chris Polanen auteur van de
Centaur.
• Het boek ‘De Doorsons’ van Roline Redmond; een aanrader om te lezen.
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/is-het-boek-de-doorsons-een-teken-dat-hetzwarte-perspectief-eindelijk-is-doorgebroken~b57f0e16/
o Voornamelijk te koop bij de lokale boekhandel (om ze te ondersteunen) en anders bij
bol.com
o Nu niet te koop in Suriname, maar Roline zal te zijner tijd aangeven via welk kanaal
(niet zijnde VACO) het boek te koop wordt aangeboden. Wij zullen in onze
nieuwsbrief de donateurs daarover informeren.
o Roline Redmond was 11 oktober aanwezig in het programma dat wij in New
Metropolis Zuidoost maakten in het kader van Black Achievement Month en het
thema Verbonden Generaties. Roline wordt nogmaals bedankt voor haar bijdrage.
Als men het terug wil kijken dan kan het via deze link:
https://newmetropolis.amsterdam/programma/bewust-op-weg-naar-de-volgendestap.
OVERIGE VRAGEN EN OPMERKINGEN
• Ik vind het heel erg moeilijk om informatie te vinden over voorouders in de periode 1863-

 1. Heeft u adviezen? Deze vraag is afkomstig van Sherida en donateur Paul Westzaan.
  Pieter Bol gaf de volgende adviezen:
  o Passagierslijsten te benaderen via de website AlleSurinamers.org
  o Delpher kranten: delpher.nl
  o Verschillende Duitse archieven (Cornelly beschikt over een boek waarin 2 pagina’s
  met links naar Duitse archieven)
  o Er is heel veel info te halen uit het project van de Universiteiten van Nijmegen en
  Par’bo tot digitalisering van de burgerlijke stand. Men is nu aan het invoeren van de
  geboortes vanaf 1875. Er is ook veel van daarvoor! Pieter Bol geeft aan wat de status
  is van dit project. https://hdsc.ning.com/ is de site voor het digitaliseren van de
  burgerlijke stand.
  Voor diepgaandere beantwoording van deze vraag kunnen Sherida en Paul een mail sturen
  naar donateursbijeenkomsten@surinaamsegeealogie.nl
  • Ik ben erg benieuwd of we als donateurs ergens noteren van welke plantage onze
  voorouders komen. En of we daar in de toekomst dan iets mee kunnen zodat je gegevens
  kunt uitwisselen:
  o Het Familieregister voor donateurs, beschikbaar achter de inlogcode is hiervoor een
  geschikt medium. Microsoft Word – Handleiding Donateurs website Surinaamse
  Genealogie definitief 12-11-2019.docx
  • Donateur Ineke Bendter-Adamsis op zoek naar informatie – bijvoorbeeld persoonlijke notes
  van mensen – over Thalia in verband met een gedenkboek dat wordt gemaakt over de viering
  van het 75-jarig bestaan. De informatie kan worden gemaild naar:
  ibendter.adams@gmail.com
  Tenslotte een vraag aan de donateurs die de bijeenkomst niet hebben gevolgd: laat ons via
  donateursbijeenkomsten@surinaamsegenealogie.nl weten of u op een later moment alsnog de
  opname hebt gevolgd, zodat wij een compleet beeld hebben, hoeveel donateurs we met
  onlinebijeenkomsten bereiken.

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter