blog | werkgroep caraïbische letteren

Eybers onderdak

De boekerij van Elisabeth Eybers in het Zuid-Afrikahuis ontsloten

De Commissie Zuid-Afrika van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en het Suid-Afrika Instituut organiseren in het Zuid-Afrikahuis, Amsterdam, t.g.v. de presentatie van de catalogus van Eybers’ bibliotheek een klein symposium over die bibliotheek en over haar poëzie, op 13 oktober a.s.
Met Hans Ester en Ena Jansen, kenners van Eybers’ leven en werk; Lisa Kuitert, hoogleraar boekwetenschap UvA; uit Zuid-Afrika Marisa Botha, (Mandela-Universiteit, Port Elizabeth) deskundige op het terrein van de Afrikaanse poëzie en begiftigd met de Elisabeth- Eybersbeurs 2012.
Eep Francken vraagt Tiny Kraan wat deze bibliotheek en deze catalogus precies inhouden. Er bestaat gelegenheid om de bibliotheek in de Elisabeth-Eyberskamer te bezichtigen.
Een opgenomen vraaggesprek met Eybers bij wijze van afsluiting.
Keizersgracht 141, 1015 CK  Amsterdam.
Datum: zaterdag 13 oktober 2013
Tijd: 14:00 – 17: 00 uur  (inloop vanaf 13.30)
Toegang gratis, maar i.v.m. de beperkte ruimte is aanmelden noodzakelijk.
Via  020-6249318 of  bibliotheek@zuidafrikahuis.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter