blog | werkgroep caraïbische letteren

Expertmeeting 150 jaar Hindostaanse immigratie

Sociëteit Tagore organiseert op zondag 3 september a.s. een expertmeeting in het kader van 150 jaar Hindostaanse immigratie. Thema van deze expertmeeting is Sociale Mobiliteit.

Hoe succesvol zijn hindostanen? Wat zijn onze sterke en zwakke kanten? Welke trends in het emacipatieproces van hindostanen kunnen richtinggevend zijn voor de toekomst? En wat is de rol van cultuur in deze? Wat zijn verschillen en overeenkomsten met andere groepen uit Suriname? Welke instituten zijn een voorwaarde voor zichtbaarheid- en verdere ontwikkeling in Nederland? In welke kunnen wij met de Indiërs optrekken die een factor van betekenis zijn in de Nederlandse samenleving? Wat is nodig om als collectief vooruit te komen?
Spreker/Inleiders:

Prof. dr. Ruben Gowricharn,
Emeritus hoogleraar Indiase Diaspora Studies (VU-Amsterdam) en schrijver.

Prof. dr. Michiel van Kempen,
Bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraibische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver.

Een panel bestaande uit deskundigen uit de gemeenschap (Jaswina Elahi en Aniel Pahladsingh. sr) zal een reflectie geven op de inleiders. Als deelnemer komt ook u volop aan uw trekken omdat u in discussie gaat met de inleiders en panelleden.


Praktische informatie
Datum: 3 september 2023
Locatie: Hilton Hotel, Zeestraat 35,
2518 AA Den Haag

13.30 uur: Ontvangst
14.00 – 16.00 uur: Inhoudelijke programma
16.00 – 17.00 uur: Gelegenheid tot netwerken

Uiterlijk aanmelddatum: 16 Aug. 2023
LET OP: Vroegmelders betalen een symbolische bedrag van €1. Voor overige aanmelders worden kosten in rekening gebracht.
U ontvangt na aanmelding een entreebewijs.
Zonder toegangsbewijs wordt u niet toegelaten.

Dineren en/of overnachten in Hilton. Maak uw reservering via www.hilton.com Locatie Hilton Den Haag.
Het bestuur van Tagore nodigt in het bijzonder ook de jongeren uit de om deel te nemen aan deze expertmeeting.
De expertmeeting is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en Hilton Hotel Den Haag.

1 comment to “Expertmeeting 150 jaar Hindostaanse immigratie”

 • Twee van de thema’s van het symposium zijn: wat zijn verschillen en overeenkomsten met andere groepen uit Suriname? En welke instituten zijn een voorwaarde voor zichtbaarheid- en verdere ontwikkeling in Nederland?

  Toen ik de inleider/spreker van het symposium zag, de respectabele en academisch gearriveerde Ruben Gowricharn, vroeg ik mijzelf als grap af wie de ‘special guests’ zouden zijn: ex FvD Yernaz Ramautarsing, het extreem-rechtse hindostaanse videokanaal UP! Network en misschien ook die Piet Emmer? Maar ja, je weet maar nooit.

  Disclamer, ik heb echt niets tegen hindostanen. Mijn ‘negervader’ speelde vroeger cricket in Nickerie, dus behalve slecht bowlen en batten waren ze geen gespreksonderwerp. En eerlijk gezegd hebben hindostanen niets te klagen in Nederland; ze zijn hoogopgeleid, werken hard en hebben meestal goede banen. Een ‘luie hindostaan’ is een oxymoron.

  Maar ondanks alle successen lijkt het symposium geboren te zijn uit onvrede. Een van de grote pijnpunten is kennelijk, dat er veel aandacht is voor de slavernij (lees: Afro-Surinamers) en niet voor de immigratiegeschiedenis van hindostanen. Volgens Gowricharn, is dat de schuld van een groepje Afro-Surinamers, die met hun slachtofferschap al het geld en de aandacht willen hebben. Media en gemeentes doen volgens hem mee aan die ‘koehandel’ en daarmee werken deze ‘instituten’ mee aan de ‘onzichtbaar-heid’ van hindostanen.

  Jammer is dat Ruben Gowricharn zich liet verleiden tot zulke kinderachtige uitspraken. Daarmee zet hij als inleider en spreker de toon van het symposium.

  Ik had ooit stiekem gehoopt dat hindostanen, net als de inheemsen, in zo’n gezellige Surinaamse Bigi Spikri-optocht zouden meelopen. Maar ik vrees dat het er niet meer van zal komen. Hindostanen gaan nu de verbinding zoeken met Indiërs. En misschien zullen ze daarmee ook weer hun echte thuishaven vinden.

  Dit symposium doet me denken aan de naam van een gedichtenbundel van Julian With, genaamd ‘De onvermijdelijke splijting’.

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter