blog | werkgroep caraïbische letteren

Excuses van de koning voor slavernij zijn onafwendbaar

Slavernijverleden Ruttes weigering om excuses te maken voor de slavernijgeschiedenis, is nu al onhoudbaar, betoogt Tineke Bennema. Weigeren is niet alleen ahistorisch, maar ook hovaardig.

Slavernijmuseum Gambia. Foto Michiel van Kempen

[…]

De staat legitimeerde slavernij en ondertekende officieel de afschaffing ervan in 1863. Er is dus een causale verantwoordelijkheid voor leed begaan jegens tot slaafgemaakten. Daaruit vloeit ook de politieke en morele aansprakelijkheid voort. Weigering om verantwoordelijkheid te nemen voor slavernij duidt op ontkenning Nederland in het derde millennium te zien als een product van eeuwen aan handelingen van mensen op wier ruggen wij stonden.

Dat is niet alleen ahistorisch, maar ook hovaardig. Alleen door jezelf te zien als een deel van een geschiedenis, maar ook als een doorgeefluik van kennis en ervaring voor toekomstige generaties, ben je in staat fouten uit het verleden te benoemen en te corrigeren.

Lees hier het hele artikel in NRC, 1 maart 2021

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter