blog | werkgroep caraïbische letteren

Ewald Lieuw Kie Song is niet meer

door Stan Herewood

PARAMARIBO – “Hij was een moppentapper van de bovenste plank en was niet boos te krijgen. Verder heb ik hem gekend als zeer sociaal voelend.” Boezemvriend Roman van Leeuwaarde denkt met genoegen terug aan de tijd die hij heeft doorgebracht met Ewald Lieuw Kie Song (85).

Ewald Lieuw Kie Song en echtgenote Diana Lieuw Kie Song-van Sichem overleden kort na elkaar. Foto: privécollectie  

Bekend als de levenslustige leraar lichamelijke opvoeding (LO) heeft Lieuw Kie Song op zijn staat van dienst onder meer staan medeorganisator van de indrukwekkende gymnastrade in het Suriname Stadion op 25 november 1975, de dag waarop het land onafhankelijk werd. Hij had de logistieke leiding van het team dat op die historische avond de scholieren, die de Surinaamse vlag uitbeeldden, begeleidde. Tien jaar later stond hij ter gelegenheid van de lustrumviering op het Onafhankelijkheidsplein aan de basis van een soortgelijke manifestatie.

Zijn alom kloppend hart voor gymnastiek begaf het op 20 februari, een dag nadat zijn vrouw Diana Lieuw Kie Song-van Sichem was heengegaan. Van Leeuwaarde was geschokt door deze tragedie. “Het was een opmerkelijke samenloop van omstandigheden.” Het echtpaar is zaterdag gecremeerd.

Van Leeuwaarde, zelf ook leraar lichamelijke opvoeding, typeert Lieuw Kie Song als een “joviale, levenslustige en sociale vriend”. Beiden behoorden tot de groep Surinamers die eerst de LO-akte lichamelijke opvoeding maakte en daarna het MO-B-diploma in dezelfde discipline in Suriname behaalden. Een andere groep studeerde af in Nederland.

Lieuw Kie Song ging na het mulo naar de Kweekschool. Na de opleiding tot leerkracht te hebben afgerond, begon hij in bauxietstadje Moengo zijn carrière als onderwijzer. “Toen ik met jongelui tijdens een kamp in Moengo ging bivakkeren maakte hij in de school waar hij hoofd was twee lokalen voor ons vrij”, herinnert Van Leeuwaarde zich nog.

Lieuw Kie Song is ook schoolhoofd van de Bernhard Vishnudathschool geweest. Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) verzorgde hij het vak ‘De theorie van de lichamelijke opvoeding’ en op de Scheepvaartschool gaf hij Nederlands. Hij was verder onderdirecteur technische zaken op het ministerie van Onderwijs belast met technische zaken. Als bestuurslid van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB), onder leiding van Hendrik Sylvester, kreeg Lieuw Kie Song bij een jubileumviering samen met de overige leden een presidentiële onderscheiding.-.

In de sport was Lieuw Kie Song geen absolute topper. “Maar hij was niet weg te krijgen bij de basketbalcompetitie op het toenmalige Chung Fa Foei Kong-complex aan de Keizerstraat”, vertelt Van Leeuwaarde. In de rij van verdiensten hoort het voorzitterschap van de Vereniging Lichamelijke Opvoeding Sport en Spel (Vloss) van 1980 tot en met 1995. Onder zijn voorzitterschap heeft de vereniging een bijzonder sportcongres van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken ondersteund.

Van Leeuwaarde zegt dat Lieuw Kie Song zo sociaal voelend was “dat ik soms op de rem moest trappen om hem in toom te houden”. “Het is mij bijgebleven dat majorettes te Flora niet in staat waren voor hun kleding te zorgen en dat hij die bekostigde”, haalt de vriend een voorbeeld aan van zijn gulheid.

[uit de Ware Tijd, 02/03/2022]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter