blog | werkgroep caraïbische letteren

Etniciteit en taal

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert de bijeenkomst NU! over Etniciteit en taal op donderdag 4 februari om 20.00 uur in SPUI25.

Nederland maakt zich zorgen over de kwaliteit van het taalonderwijs. Het Nederlands van allochtone (en autochtone?) leerlingen zou te wensen overlaten. Tegelijkertijd stimuleert Europa meertaligheid, is de belangstelling voor tweetalig onderwijs groeiende en wordt er steeds vaker college in het Engels gegeven. Hoe gaat Nederland met die meertaligheid om? In hoeverre is er bij de vermeende taalproblematiek sprake van een etnisch probleem? En wat is de situatie in andere landen, zoals Amerika? Dat zijn enkele van de vragen die op deze avond aan de orde komen.
De sprekers
Prof. dr. C.E. (Catherine) Snow promoveerde in de psychologie aan de McGill University, Montreal. Zij was daarna acht jaar verbonden aan de vakgroep voor Algemene taalwetenschap van de UvA. Sinds 1979 werkt zij aan de Harvard Graduate School of Education op het gebied van taal- en leesontwikkeling, in tweetaligen en kinderen met verhoogde sociale risico’s.
Prof. dr. P.C. (Pieter) Muysken is akademiehoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet innovatief onderzoek en begeleidt jonge onderzoekers op het gebied van Taalwetenschap. In 1999 kreeg hij voor zijn werk de NWO-Spinozapremie, een prijs van drie miljoen gulden die hij mocht besteden aan onderzoek en die geldt als de hoogste eer in de Nederlandse wetenschap.
Prof. dr. F. (Folkert) Kuiken is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal vanwege de gemeente Amsterdam. Hij coördineert de duale master Nederlands als tweede taal en is (mede-)auteur van diverse leermiddelen en handboeken. Daarnaast doet hij onderzoek op het gebied van taalbeleid en taalproductie. Kuiken is bestuurslid van de Association Internationale de Linguistique Appliquée (AILA).
Datum, tijd en plaats
donderdag 4 februari, 20.00 – 22.00 uur
Locatie SPUI25 (tegenover Athenaeum Boekwinle) in Amsterdam
Toegang gratis
Aanmelden is verplicht en kan via de site http://www.blogger.com/
on 21.01.2010 at 14:46
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter