blog | werkgroep caraïbische letteren

Erwin de Vries ontmaskerd

door Carry-Ann Tjong-Ayong

In steeds lovender superlatieven wordt “de meester” geroemd, bewierookt, besmeurd met slijm, omdat hij de 85e heeft bereikt. Op zichzelf geen bijzondere prestatie. Want net als iedere sterveling heeft hij er niets voor hoeven te doen. Je behaalt die leeftijd met Gods wil, of je gaat op jongere leeftijd dood. Daar kan je zelf wel wat aan doen, door er zelf een eind aan te maken, of door ongezond te leven. Of door een ander dusdanig te ergeren, dat die je een kopje kleiner maakt.

P1030049

De geschenken die de 85-jarige werden aangeboden, beschildering van de dochters van zijn, voor zover bekende, vierde vrouw doen op zijn minst merkwaardig en exhibitionistisch aan, evenals de zelfkroning van een als predikantsvrouw in Suriname terechtgekomen Nederlandse.

En dan het aangeboden gedicht in de stijl van een verlaat Sinterklaasrijmpje. Zou
“Erwin de Vries kapoentje, verf wat op mijn schoentje” niet passender zijn?

Kennen al deze vleiers Erwin de Vries wel echt?
Hij was in de jaren ’50 mijn tekenleraar op de Calor-school en bij CCS.
Ik haalde wel eens een 10 voor tekenen, omdat ik gedetailleerd op papier weergaf wat er in mij omging. Ik deed niet aan abstracte vlakvullingen, zoals de andere leerlingen.
In die tijd schilderde hij “Portret Carry”, dat nu als “Schoolmeisje” in musea van diverse landen wordt geëxposeerd. Ik krijg nooit een uitnodiging. Hij heeft mij of mijn ouders overigens nooit om toestemming gevraagd of hij mij mocht schilderen….
Na de dood van mijn vader, Dr Fritz André Tjong-Ayong, maakte hij een bronzen borstbeeld, dat in de hal van het St. Vincentiusziekenhuis in Paramaribo werd geplaatst. Ik ontdekte dit bij toeval.

P1030065

Carry-Ann Tjong-Ayong op bezoek bij Erwin de Vries

 

Mijn nicht Jetty was zijn tweede vrouw. Hij had toen al een zoon met Hortance, zijn eerste vrouw, nu een prachtige dame van begin ’80. Hij verliet haar voor mijn nicht, die in Amsterdam op weg was pianiste te worden. Het huwelijk duurde niet lang,
Naar Vincent, de zoon uit zijn eerste relatie, keek hij niet om. Die werd door mama grootgebracht, later naar Nederland gestuurd en is nu een bekend fysiotherapeut met twee succesvolle kinderen. Hier heeft hij ook kleinkinderen.
Maarten, zijn tweede zoon, heeft hij een paar jaar in Suriname als jongetje gekend, maar toen hij gescheiden was, nooit meer gezien of opgezocht. Bij een bezoek dat ik een paar jaar geleden aan zijn atelier bracht, wilde hij van mij weten of Maarten kinderen heeft. …
Zijn derde vrouw Ethel, was mooi en jong, Hij nam haar mee naar Nederland.

“De meester” is een begaafd en befaamd kunstenaar van wereldformaat, maar als echtgenoot vader en grootvader stelt hij niets voor. Tenminste wat betreft de eerste drie vrouwen.
Gezegd wordt dat zijn vierde vrouw bij wie hij twee dochters heeft hem aankan.
Zou Erwin op zijn oude dag toch nog een brave huisvader zijn geworden?
Dan mag hij best negentig of ouder worden. Gefeliciteerd Erwin.

cat, 21 december 2014

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter