blog | werkgroep caraïbische letteren

Eric Jagdew: de eerste doctor in de humaniora (menswetenschappen) in Suriname

Op veel universiteiten klinkt bij bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld bij de aanvang van het collegejaar, op de dies natalis, de geboortedag van de universiteit, of bij een promotie, het studentenlied ‘Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus, Latijn voor ‘Laat ons verblijden zolang we nog jong zijn’. Afgelopen woensdag 29 oktober 2014 liet het universiteitskoor het lied horen in de aula van de AdeKUS, de centrumkerk aan het Kerkplein, en schreed een achttal in deftige toga’s gehulde hoogleraren in optocht naar voren.

Eric-Jagdew-Humanoria-1

Hopelijk was op hen nog niet van toepassing het tweede deel van het lied ‘Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus’, dat het koor liet horen: ‘Na een fijne jeugd, na de ellende van hoge leeftijd, zal de aarde ons hebben.’
Deze compleet Europese ceremonie vond plaats ter gelegenheid van de promotie van historicus Eric Jagdew, die op die avond na jarenlang minutieus archiefonderzoek zijn proefschrift verdedigde: Vrede te midden van oorlog in Suriname. Inheemsen, Europeanen, Marrons en Vredesverdragen 1667-1863. Met een powerpoint-presentatie lichtte hij zijn proefschrift kort toe, waarbij hij onder meer aandacht besteedde aan de vraag of de onderhandelingen voor de totstandkoming van de verschillende vredesverdragen tussen ongelijkwaardige partners plaatsvonden of dat de inheemsen, respectievelijk de marrons en het koloniale bewind gelijkwaardig aan elkaar waren.

Suriname Corantijnrivier Minkb

Corantijnrivier/ Foto Minkb

Daarover en over andere zaken werd Jagdew daarna een uur lang aan de tand gevoeld door de dames en heren professoren, waarbij hij blijkbaar de vragen naar tevredenheid beantwoordde, want nadat de commissie onder leiding van promotor professor Marten Schalkwijk zich enige ogenblikken had teruggetrokken, werd hem op plechtige wijze de bul overhandigd waarin staat dat hij zich voortaan doctor in de humaniora mag noemen met de bijbehorende rechten en plichten. Jagdew heeft zijn werk opgedragen aan de in 2007 overleden Petrus Paulus Moiman, onvermoeibaar voorvechter van het traktatenonderzoek. De redactie van de Ware Tijd Literair feliciteert de jonge doctor van harte en komt zeker terug op de inhoud van zijn proefschrift, zodra de handelseditie verschijnt.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter