blog | werkgroep caraïbische letteren

Eredoctoraat voor Marie Levens

Marie Levens, de ex-minister van Buitenlandse Zaken, heeft van de Vrije Universiteit van Brussel een eredoctoraat gekregen voor haar bijzondere prestatie in de afgelopen tien jaar bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Levens heeft op 25 mei afscheid genomen van deze organisatie. Bij de OAS heeft zij gestreden tegen armoede en voor toegang tot onderwijs voor eenieder. Haar bijdrage in het werk van de Vrije Universiteit Brussel in Afrika en Latijns Amerika bezorgde haar mede het eredoctoraat van deze universiteit.

Marie Levens

 

Levens is een van de prominente personen uit diverse landen, die een eredoctoraat kregen om hun bijzondere verdiensten te waarderen. Ook de ex-premier van Australië, Julia Gilard en Star Trek: The Next Generation en X-Men acteur Sir Patrick Stuart kregen een eredoctoraat voor hun bijdrage aan innovatief onderwijs en wetenschap. Gilard voornamelijk voor haar bijdrage in het toegankelijk maken van onderwijs voor allen in Australië. Sir Patrick Stuart voor zijn bijdrage aan het dichter bij huis brengen van wetenschap voor de jeugd, en met name futuristic science.

Bij haar afscheid zei de eveneens vertrekkende OAS-secretaris-generaal Jose Miguel Insulza tegen Levens: “Uw directoraat en uw programma’s waren ongetwijfeld de beste van de afgelopen tien jaar.” Levens kreeg meerdere awards uit verschillende landen bij haar vertrek. Zij keert eind juni naar Suriname terug en zal zich wereldwijd blijven inzetten voor kwaliteitsonderwijs.

 

[van Starnieuws, 2 juni 2015]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter