blog | werkgroep caraïbische letteren

Eredoctoraat voor Marcel Meyer

Op woensdag 11 augustus 2021 heeft de Anton de Kom Universiteit van Suriname het eredoctoraat verleend aan Marcel Meyer. De doctorstitel is hem verleend voor zijn bijzondere prestaties als Civiel Ingenieur, die van grote betekenis zijn voor de wetenschapsbeoefening in Suriname. Bij de erepromotie hield Meyer een rede, getiteld ‘Het verhaal van de Surinaamse raadgevend ingenieur’.

Marcel Meyer bij zijn dankwoord tijdens de erepromotie (screenshot)

Meyer is in 1968 aan de TU-Delft afgestudeerd als Civiele Ingenieur. Gedurende de afgelopen 50 jaren is hij actief geweest in de Civiele technieken, en heeft hij Nationaal en Internationaal zijn kennis en vaardigheden op het gebied van Wegenbouwkunde, Waterbouwkunde en Waterhuishouding, vergroot. Hij heeft daarnaast mede leiding gegeven aan het Raadgevend Ingenieursbureau SUNECON bij het realiseren van een groot aantal civieltechnische projecten. 

Hij verkreeg het eredoctoraat bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Universiteit van Suriname. Prof. Dr Deryck Ferrier trad op als erepromotor.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter