blog | werkgroep caraïbische letteren

Er staat geen rekening open met het slavernijverleden

Het is slecht als jongeren denken dat ze nog steeds slachtoffer zijn van oude onderdrukking. De discussie over herstelbetalingen voor de slavernij voedt dat idee, schrijft .

Where angels fear to tread - foto Aart G. Broek

Where angels fear to tread – foto Aart G. Broek

r is weer volop discussie over slavernij. Amsterdam bereidt een slavernijmuseum voor en een meerderheid van de raad wil dat de stad excuses aanbiedt voor haar verstrengelingen met de slavenhandel. Een nieuwe studie toont dat, als je ruim rekent, de transatlantische slaveneconomie op haar hoogtepunt in 1770 vijf procent van het Nederlandse bbp uitmaakte.

Ook is er discussie over herstelbetalingen. Historicus Karwan Fatah-Black noemt zulke betalingen „geen overbodige luxe” (Bracht de slavernij u voordeel? Leg rekenschap af, 22/6). Hij zet zijn hoop vooral op Wiedergutmachung tussen individuen: „De meest betekenisvolle excuses en reparations zullen niet van overheidswege komen, maar eerder uit het directe contact tussen nazaten van specifieke slaafgemaakten en de eigenaren van toen.”

Lees verder in NRC, 4 juli 2019.

Zie ‘Emancipatie zonder raciale ketenen’ voor een beschouwing met een overeenkomstige strekking.

Norva Sling - Na kaminda pa lus I Op weg naar het licht - Keramiek 1997 - foto Aart G. Broek 2018 Curacao

Norva Sling – Na kaminda pa lus I Op weg naar het licht – Keramiek 1997 – foto Aart G. Broek 2018 Curacao

 

 

 

 

 

 

2 comments to “Er staat geen rekening open met het slavernijverleden”

 • Door de tamelijk eenzijdige selectie van artikelen voor deze blog lijkt het wel alsof (bewust/onbewust) artikelen worden uitgesloten die standpunten van de redactie over racisme, geweldloos verzet tegen zwarte piet, racisme, kolonialisme en het slavernijverleden niet bevestigen.

  Zie voor een visie die tegengesteld is aan het betoog van Hendriks, met ondersteuning van een stuk van Aart G. Broek, een interview met Alex van Stipriaan in AD onder de kop: ‘Hoogleraar: Aboutaleb roept terecht op tot excuses slavernijverleden’ https://www.ad.nl/rotterdam/hoogleraar-aboutaleb-roept-terecht-op-tot-excuses-voor-het-slavernijverleden~ad9e27f2/?referrer=https://duckduckgo.com/

  Hier een link naar een weldoordacht artikele van Ta-Nehisi Coates over reparation: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/06/the-case-for-reparations/361631/

  • Blijkbaar kijkt u met een nogal selectieve bril naar deze site. Als u uw ogen beter de kost gaf, zou u zien dat er voortdurend opinies van allerlei aard en stukken uit ideologisch totaal tegengestelde hoeken op deze site verschijnen. Het is alleen godsonmogelijk de pretentie hoog te houden dat er uit de schier eindeloze stroom artikelen over de onderwerpen die u noemt, altijd ook een evenwichtige keuze wordt gemaakt. Soms worden belangrijke artikelen zelfs gemist en dat gebeurt zeker als ook de hele Angelsaksische wereld door ons gecovered zou moeten worden. Alleen al in de VS verschijnt ELKE dag een stroom belangwekkende artikelen, de meeste zeer specifiek over Noordamerikaanse vraagstellingen; er is geen beginnen aan om links naar die artikelen op te nemen. Het is al ondoenlijk alles te coveren wat in het Nederlandse taalgebied verschijnt op het gebied van de Caraïbische cultuur, geschiedenis en literatuur. Wij danken u ervoor dat u ons op twee belangwekkende artikelen attent heeft gemaakt. Overigens kunt u ook hier op Caraibisch Uitzicht genoeg vinden van en over de auteurs die u noemt: Alex van Stipriaan komt voor in 67 artikelen en Ta-Nehisi Coates in 6 artikelen. Maar toegegeven: “genoeg” is nooit echt “genoeg”.
   Mocht u specifiek geïnteresseerd zijn in het onderwerp herstelbetalingen: er staan op dit moment 49 artikelen over dat onderwerp op deze blogspot.
   Overigens is het ook wel een beetje idioot om te wijzen op een artikel dat nog geen 24 uur geleden is verschenen: Caraïbisch Uitzicht heeft geen betaalde bureauredactie die 24 uur de klok rond alle sites en dagbladen afstroopt op geschikte artikelen. Maar goed dat u ons erop wijst.
   Met vriendelijke groet, red. CU
   .

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter