blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Er moet een dokter Sophie Redmond instituut komen’

door Stuart Rahan

 

Amsterdam – Zij droomt van een dokter Sophie Redmond Instituut in Nederland. “Laat het geen droom blijven”, sprak Georgetine Acton haar wens uit. Dat deed zij tijdens de lustrumviering van de jaarlijkse dokter Sophie Redmond-lezing in Nederland. Acton maakte carrière bij de Nederlandse politie en bekleedde de functie van commissaris van politie.

 

Gastspreker Georgetine Acton (l) van de vijfde Sophie Redmond-lezing, krijgt haar gouden vioolspeld van zangeres/actrice Gerda Havertong. Foto: Stuart Rahan

Zij was ook nog de eerste zwarte vrouw die deze functie bekleedde in Nederland en Europa. Tijdens de lezing trok zij parallellen met Sophie Redmond. De eigenzinnigheid en overtuigingskracht hebben beide vrouwen gemeen. Maar er zijn ook verschillen. Sophie Redmond kon terugvallen op haar vader, maar Georgetine Acton kon in moeilijke tijden in haar politiecarrière niet terugvallen op haar eigen vader. “Ik miste een vaderfiguur maar die vond ik terug in korpschef Wiarda [oud-korpschef van de Haaglanden…red.].”

 

Ups en downs

Acton vertelde aan het goed opgekomen publiek in de Amsterdamse Muiderkerk over het verloop van haar carrière. Van sociaal-maatschappelijk werkster bij de politie in Utrecht als burger kreeg zij na dertien jaar de mogelijkheid ook tot het politiekorps toe te treden. Het ging niet zonder slag of stoot. In haar kwetsbare positie als zwarte vrouw moest zij ook opboksen tegen mannelijke collega’s die haar wel eens openlijk tegenwerkten.

“Je denkt toch niet dat ik al jouw landgenoten hier ga toelaten”, kreeg Acton van een mannelijke collega te horen toen zij leiding gaf aan de afdeling Vreemdelingenzaken. Op momenten als deze werden de emoties haar wel eens teveel en heeft zij menige traan gelaten. Desondanks blikt zij terug op heel veel successen die haar bijvoorbeeld de benoeming opleverde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en mocht zij als dankbaar afscheid bij haar pensionering in 2004 een boot te water laten die ook nog haar naam ‘Georgetine’ meekreeg. Als carrièrevrouw heeft zij ook nog twee kinderen opgevoed die beiden succesvol in het leven staan.

 

Gouden viool

Tot haar grote verbazing kreeg Acton ook nog de gouden vioolspeld. Jaarlijks reikt de organisatie van de Sophie Redmond-lezing, Stichting Between The Lines, Radio Double7FM en Verenging Ons Suriname, als blijk van waardering voor verdiensten aan een vrouwelijke rolmodel de gouden speld uit. Het is de eerste keer dat de gastspreker ook nog deze waardering kreeg. Zij kreeg de waardering opgespeld door de winnares van vorig jaar Gerda Havertong, ten overstaan van drie eerdere winnaars.

In haar dankwoord sprak Acton de hoop uit dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vernoemd wordt naar de eerste zwarte vrouwelijke dokter Sophie Redmond. Stichting Between The Lines en Radio Double7FM ondersteunden het initiatief om daadwerkelijk de Surinaamse overheid zover te krijgen. Vele aanwezigen waren bijzonder onder de indruk van de lezing, dit bleek door de staande ovatie na afloop. Acton is nog steeds actief bezig. Zij geeft nu les aan de politieschool in Suriname.

[uit de Ware Tijd, 26 maart 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter