blog | werkgroep caraïbische letteren

En passant promoveren aan een Amerikaanse instelling

door William L. Man A Hing

Van de Surinaams-Chinese diaspora richting Noord-Amerika is weinig bekend. Ook is daarover geen verslaglegging.  De vestiging van de migranten in de meest uiteenlopende plaatsen van de vijftig (deel-)staten van de U.S.A. maakt een onderzoek naar het wel en wee van de groepen niet eenvoudiger.

De Sather Gate van de campus van de Berkely University, California.
Foto © Michiel van Kempen.

Het nageslacht van de migranten dat aan hogere (academische) instellingen heeft gestudeerd en zijn studie heeft bekroond met een promotie heeft uiteraard zijn sporen nagelaten. Een overzicht van het aantal gepromoveerde personen telt, voor zover kan worden nagegaan, negen personen. Een beschrijving van deze academici die eerder werd opgenomen in afleveringen van de serie “Surinaams-Chinese auteurs van proefschriften” (1) is voor deze gelegenheid bijgewerkt en eventueel aangevuld met meer of andere achtergronddetails.

Chance, Jerry Laurens, Nuclear Matter Flow in Ni Induced Relativistic Heavy Ion Collisions from 0.4 to 2.0 A Ge V. University of California (at Davis), 1997.

De naam Chance verwijst naar de Chinese clannaam van stamvader Chan [陳 = Chen]. (Voor-)ouderlijk dorp: Tsungngenha [= Songyuanxia], Guanlan; district Dongguan, Zuidchinese provincie Guangdong. De clannaam Chin (Chen / 陳 ) bezet de 5e plaats op de Nationale Namenranglijst van China; (2)

Lee (Kon Fong), Walther F.M., Prompt Neutron Emission and Associated Fission Energetics Resulting From Thermal-Neutron Induced Fission. Catholic University of America, 1972.

De naam Lee (Kon Fong) [= Li Guan Fang = 李 漢 方 / Li Han Fang] verwijst naar de volledige naam van de vader. De clannaam van de familie is Lee [= Li]. (Voor-)ouderlijk dorp: Sawan, Taimong-Chun [= Shawan, Dawang Chun]; district Bao’An; Zuidchinese provincie Guangdong. De clannaam Lie [ 李 = Li] bezet de eerste plaats op de Nationale Namenranglijst van China. (2)


Lie, Orlanda Soei Han, The Middle Dutch Lancelot: A study of the Rotterdam fragments and their place in the French, German and Dutch “Lancelot en Prose” tradition. University of California at Berkeley, 1979.

De naam Lie [= Li] verwijst naar de clannaam van de vader. (Voor-)ouderlijk dorp: Changgai Khi [= Qingxi Qu]; district Dongguan, provincie Guangdong.
De clannaam Lie [ 李 = Li] bezet de eerste plaats op de Nationale Namenranglijst van China; (2)

Pracht, Etienne E. 
An Analysis of Reimbursement Methodologies and Cost Containment Policies in Medicaid Inpatient Hospital and Pharmaceuticals. Louisiana State University, 1998.

Etienne E. Pracht is zoon van wijlen Paul Pracht en Agnes Wong Cheung Kam.
 De naam Pracht komt in Nederland als volgt voor: 1947 = 55 pers. en 2007 = 129 pers. (NFB)
De achternaam Wong Cheung Kam [= Huang Zhang Jin / 黃 章 錦 ] verwijst naar de volledige naam van de stamvader die gevormd is met de clannaam Wong en die afkomstig was uit de Zuidchinese provincie Guangdong. De naam Wong Cheung Kam is niet als achternaam geregistreerd in Nederland.
De clannaam Wong [ 黃 = Huang] bezet de 8e plaats op de Nationale Namenranglijst van China. (2)

Tjen-A-Looi, Stephanie Chee-Yee, Role of neuropeptides in hypoxia-induced pulmonary hypertension. University of Wisconsin, 1994.

De naam Tjen-A-Looi [= Zeng Ya Lai / 曽 亞 來] verwijst naar de volledige naam van de stamvader. De clannaam van de familie is Tjen [= Zeng]. (Voor-)ouderlijk dorp: Tuli Wui [= Duli Wei]; district Dongguan, Zuidchinese provincie Guangdong. De naam Tjen A Looi is in Nederland als volgt geregistreerd: Tjen A Looi: < (minder dan) 5 personen. (NFB, 2007) De clannaam Tjen [曽 = Zeng] bezet de 38e plaats op de Nationale Namenranglijst van China. (2)


Tjin Tham Sjin, Deborah Eliza Njoek Foeng, Temporal propagation characteristics of ultrashort space-time Gaussian pulses in a laser satellite communication system. University of Central Florida, 1998.

De naam Tjin Tham Sjin [= Zeng Tan Sheng = 曽 譚 勝]  verwijst naar de volledige naam van de stamvader. De clannaam van de familie is Tjin [= Zeng]. (Voor-)ouderlijk dorp: n.b.; Zuidchinese provincie Guangdong. De clannaam Tjen [曽 = Zeng] bezet de 38e plaats op de Nationale Namenranglijst van China.(2)

Tjin Tham Sjin, Robert Mark Njoek Mien, A novel IL-6 response element confers specificity for JUNB induction in M1 Myeloid versus HEPG2 Hepatoma cells. University of Pennsylvania, 1998.

De naam Tjin Tham Sjin [ Zeng Tan Sheng = 曽 譚 勝] verwijst naar de volledige naam van de stamvader.
De clannaam van de familie is Tjin [= Zeng]. (Voor-)ouderlijk dorp: zie bij vorige opgave;

Tjong A Hung, A.R., Effects of proteïn level sequence, and sex, on rate and efficiency of gain of growing swine, and on carcass characteristics including composition of lean tissue. University of Minnesota, 1970.

De naam Tjong A Hung [ 張 亞 興= Zhang Ya Xing /a.k.a.張 亞  訓 = Zhang Ya Xun] verwijst naar de volledige naam van de stamvader. (Voor-)ouderlijk dorp: n.b., Zuidchinese provincie Guangdong.
De naam Tjong A Hung is in Nederland als volgt geregistreerd (NFB, 2007): Tjong A Hung: 14 personen; Tjong-A-Hung: 83 personen. De clannaam van de familie is Tjong [ 張 = Zhang] die de 3e plaats bezet op de Nationale Namenranglijst in China.(2)


Van Tuyll, Loraine Yvette (other name: Loraine TjenALooi). 
’Ala kondre’ (all countries), but ‘na fraga’ (no flag)? A multidimensional analysis of the experiences of Surinamese d̀oglas’ (multiracials) in the Caribbean. Thesis (Ph. D.) — Pacific Graduate School of Psychology (California), 1999.De achternaaam van Loraine Yvette Tjen A Looi, gevormd met de clannaam Tjen, verwijst naar de volledige naam van de stamvader die afkomstig was uit de Zuidchinese provincie Guangdong, prefectuur Dongguan, Tuli wui [= Duli wei], GuanJingTou. 
De achternaam Tjen-A-Looi komt in Nederland als volgt voor : < (minder dan) 5 pers. (NFB, 2007)
De clannaam Tjen [曽 = Zeng] bezet de 38e plaats op de Nationale Namenranglijst van China.(2)

Slot
Opvallend is dat slechts in één geval een proefschrift gewijd was aan een onderwerp dat betrekking heeft op het land van herkomst.

Noten
(1) Wi Rutu jrg.11 no.2; Wi Rutu jrg.18 no.1;
(2) De plaats van de clannaam op de Nationale Namenranglijst van China is relatief en kan per census verschuiven.

Legenda
NFB = Nederlandse Familienamen Bank;
n.b. = niet bekend;
[…] = tussen vierkante haakjes: naam / spelling in Hanyu pinyin (Han Chinees).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter