blog | werkgroep caraïbische letteren

Emancipatie en manumissie in koloniaal Suriname

door Rosa de Jong

De geschiedschrijving van Suriname kent nog vele leemtes en blinde vlekken, niet in de laatste plaats wat de geschiedenissen van niet-witte vrij(gemaakt)en betreft, en de rol die zij gespeeld hebben in het ontstaan van het moderne Suriname. Rosa de Jong bespreekt Karwan Fatah-Blacks Eigendomsstrijd. De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname, dat een belangrijk begin maakt met het dichten van die lacune.

‘Geen enkele slavensamenleving in de menselijke geschiedenis kon bestaan zonder een vorm van manumissie (vrijlating uit de slavernij).’ De routes die in de koloniale Surinaamse slavensamenleving naar de vrijheid leidden worden door historicus Karwan Fatah-Black in zijn boek Eigendomsstrijd beschreven.

 

Lees hier verder in de Nederlandse Boekengids, 25-4-2019

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter