blog | werkgroep caraïbische letteren

Els van der Plas vertrekt bij het Prins Claus Fonds

Els van der Plas neemt per 17 januari 2011 afscheid als directeur van het Prins Claus Fonds. Na een dienstverband van ruim dertien jaar zet zij een nieuwe stap in haar loopbaan en wordt directeur van Premsela, het Nederlandse instituut voor design en mode. Els van der Plas heeft het Prins Claus Fonds vanaf zijn ontstaan in 1997 opgebouwd tot een internationaal instituut voor cultuur en ontwikkeling dat staat voor kwaliteit en innovatie en dat stevig geworteld is in de wereld van cultuur en ontwikkeling wereldwijd.

De voorzitter van het Prins Claus Fonds Lilian Gonçalves – Ho Kang You: ‘Els van der Plas is een pionier en creatieve bouwer. Zij heeft het Prins Claus Fonds op de kaart gezet. In het afgelopen jaar heeft het Fonds met internationale vrienden en deskundigen gewerkt aan een nieuwe visie voor de toekomst. Hierin wordt het uitgangspunt bevestigd van cultuur als basisbehoefte. Speciale aandacht zal uitgaan naar Cultuur en Conflict en versterking van het werk in de Zones of Silence, gebieden waar door marginalisatie, conflict, repressie en uitsluiting er nauwelijks sprake kan zijn van culturele expressie en ontwikkeling. Daarmee is, dankzij Els, een sterk fundament gelegd voor de toekomst van het Fonds. Het Prins Claus Fonds is Els van der Plas bijzonder erkentelijk voor haar inspirerende leiding en enthousiaste betrokkenheid. Bestuur en medewerkers van het Prins Claus Fonds wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.’

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter