blog | werkgroep caraïbische letteren

Eigendomsstrijd, over slavernij, manumissie en emancipatie in Paramaribo

Lezing Karwan Fatah-Black

Op vrijdag 15 februari 2019 organiseert het Nationaal Archief Suriname samen met de studierichting geschiedenis van de Faculteit der Humaniora een lezing Eigendomsstrijd, over slavernij, manumissie en emancipatie in Paramaribo. De lezing wordt verzorgd door Dr. Karwan Fatah-Black.

Bij deze wordt u allen uitgenodigd voor het bijwonen van deze lezing.
Datum: Vrijdag 15 februari 2019
Plaats: Nationaal Archief Suriname
Tijd: 19.00u

Dr. Karwan Fatah-Black is als historicus verbonden aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van slavernij en de erfenis daarvan. Zijn boek Eigendomsstrijd  biedt nieuwe inzichten in de geschiedenis van de slavernij en emancipatie door de aandacht te verschuiven van de plantage naar de stad. In de straten, huizen en erfjes van Paramaribo was de controle van de slavenhouder moeilijk vol te houden. Daar begon een vrije groep de fundamenten van een eigen gemeenschap te leggen. Terwijl de slavenhouders streden voor de controle over hun eigendom, zochten in de stad en aan de waterkant de slaafgemaakten hun wegen naar vrijheid. Aan de hand van de levens van deze grondleggers beschrijft Karwan Fatah-Black in Eigendomsstrijd de periode die voorafging aan de definitieve afschaffing van de slavernij in 1863.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Voor meer informatie bent u terecht op de nummers: 430035/430040

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter