blog | werkgroep caraïbische letteren

Eigen websites onmisbaar voor Hindostaanse jongeren

door Roy Khemradj

Voor Hindostaanse jongeren in Nederland blijken eigen websites als Kaise.nl en Indianfeelings.nl van onschatbare waarde te zijn voor de beleving van – en het onderhoud van de eigen identiteit. Ze vinden in deze veilige digitale omgeving, geborgenheid, begrip, cultuur – en religie specifieke informatie, zoeken naar informatie over het geboorteland van hun ouders, er is entertainment (Bollywood). De jongeren discussiëren met elkaar over gevoelige onderwerpen, waar thuis niet makkelijk over gesproken wordt. Verder blijkt dat Hindostaanse jongeren in Nederland niet alleen online relaties opbouwen maar ook offline ontstaan er contacten; uit nieuwsgierigheid of behoefte aan een romantische relatie. Dit is het beeld dat opdoemt uit de resultaten van een onderzoek waarop Jaswina Elahi (1979) gisteren promoveerde aan de Tilburg University. Dit gebeurde op gezag van prof. Dr. Ruben Gowricharn, voorzitter van de Stichting Vorming Multicultureel Kader(SVMK), ook wel de Promotie Kamer genoemd.

Jaswina Elahi

Doctor Jaswina Elahi samen met promotor Ruben Gowricharn.

Marokkaanse en autochtone jongeren
Nog nooit eerder is in kaart gebracht welke specifieke waarde eigen websites hebben voor migrantenjongeren in Nederland. Om te kunnen vergelijken heeft de kersverse doctor ook Marokkaanse jongeren en Nederlandse (autochtone) jongeren betrokken bij haar verkennend onderzoek. Het blijkt dat Marokkaanse jongeren precies dezelfde behoeften hebben als de Hindostaanse. Op hun eigen sites – vooral Maroc.nl en Maghreb.nl voor de Marokkanen – vinden en zoeken ze informatie die nergens anders te vinden is. Nederlandse jongeren hebben met hun Hindostaanse en Marokkaanse soortgenoten gemeen dat ze op de sites ontspanning vinden, sociale interactie en entertainment. Voor het overige zitten autochtone jongeren vooral op discussiefora en ze chatten en gamen hun vingers krom. Zij hebben niet zoveel op met geschiedenis, cultuur en religie. Bezoek voor een impressie tmf.nl en fok.nl, twee websites die bij dit onderzoek zijn meegenomen. Overigens stelt de onderzoeker dat de reikwijdte van de eigen websites niet beperkt is tot de grenzen van Nederland. De content behelst ook informatie over de landen van herkomst en is er sprake van een virtuele etnische en transnationale gemeenschap.

Beauty Expressions

Toekomst
In Nederland hebben de etnische websites in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Dit komt door het failliet van de eigen etnische printmedia. De Surinaamse gemeenschap had bijvoorbeeld de Weekkrant Suriname, uitgangskrant Pleasure, het maandblad Hindorama en het maandblad Beauty Expression. Algemene mainstream media hebben nauwelijks aandacht meer voor zaken die migranten belangrijk vinden. De landelijke radioprogramma’s voor Surinamers, Turken, Marokkanen enz. werden in 2008 opgeheven. Tegenwoordig hebben we in Nederland een rijk aanbod aan lokale Surinaamse radiostations – radio Amor FM zelfs met een zusterstation in Suriname – en is er via internet, verbinding met de radio ‘thuis’. De etnische websites – ook de algemene Surinaamse waterkant.net is deel hiervan – vernieuwen hun content en interface voortdurend en al een paar jaar hebben we ook de Hindostaanse datingsite radha.nl. De technologische ontwikkelingen in deze digitale eeuw gaan heel hard. Terecht stelt Jaswina dat een nieuwe uitvoering van haar onderzoek geheel andere resultaten zal opleveren. Misschien moet er nu een groter vervolgonderzoek komen dat de transnationale of diasporawaarden in beeld brengt.

Promoties uit Suriname
Jaswina heeft Kunst en Cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, is gehuwd, moeder van twee kinderen en in het dagelijks leven is zij docent aan de Haagsche Hoge shool in Den Haag. Zij is de tiende promovendus die met begeleiding en steun van de SVMK voortdurend overeind is gehouden om te kunnen werken aan het proefschrift. Hiertoe dienen ook de contacten met andere kandidaat- promovenda tot steun en inspiratie. De titel van haar proefschrift: Etnische websites, behoeften en netwerken – over het gebruik van internet door jongeren. Het werkgebied van de Promotie Kamer heeft zich een paar jaar geleden uitgebreid van Nederland naar Suriname en naar Curaçao. Momenteel begeleidt prof. Dr. Ruben Gowricharn zeven kandidaten in Suriname – drie zijn werkzaam bij de Centrale Bank van Suriname – en op Curaçao gaat het om vijf personen. Wanneer gaat de eerste persoon uit Suriname of Curaçao promoveren? “Dat moet nog komen!”, zegt de trotse voorzitter.

Roy.khemradj@gmail.com

1 comment to “Eigen websites onmisbaar voor Hindostaanse jongeren”

  • Roy Khemradj: “Dit komt door het failliet van de eigen etnische printmedia…Hindorama…”
    Hij zou het beter moeten weten, Hindorama is nooit failliet geweest, helaas moeten stoppen. Dit is wat anders dan faillisement. Inmiddels is Hindorama.com een veel bezochte website: Dé Hindostani Lifestylesite voor Informatie en Inspiratie! [Producent / Uitgever Hindorama]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter