blog | werkgroep caraïbische letteren

Eeuwenoude geschiedenis Matawai belicht in StoryMap

De eeuwenoude mondelinge geschiedenis van de Matawai gemeenschap over haar voorouderlijke landschap en cultuur wordt belicht in een StoryMap. Dit project dat samen met Amazon Conservation Team (ACT) werd uitgevoerd, is door een combinatie van opgenomen orale historie, interactieve kaarten, oude foto’s en archiefstukken tot stand gekomen.

Een beeld uit de StoryMap van de Matawai-gemeenschap.

De Matawai is één van de zes marronstammen. De voorouderlijke landschap in het tropische regenwoud herbergt eeuwenoude orale historie en tradities die dreigen verloren te gaan doordat oude generaties uitsterven en steeds meer jongeren wegtrekken uit het gebied en of minder interesse hebben. Om dit te voorkomen is de gemeenschap van Matawai samen met ACT een partnerschap aangegaan om een ongekende opslagplaats van verhalen vast te stellen, te compileren en te digitaliseren. Ook plaatsgebonden verhalen van meer dan 700 heilige plekken die in kaart zijn gebracht worden door deze interactieve kaart (StoryMap) belicht. 
“Het doel is om storytelling tradities en de overdracht van kennis aan de komende generaties levend te houden en de StoryMap zal dat doel weerspiegelen”, vertelt Rudo Kemper, Manager Mapping & Programs Support van ACT. “We zijn begonnen met zes hoofdstukken, maar zeker komen er meer bij. De ACT staat ook open om met de andere Marron-gemeenschappen te werken om hun oral history in kaart te brengen”, vult hij aan.
De StoryMap, die op de Dag van de Marrons op 10 oktober werd gelauncht, blijft volgens Kemper een levend project. “Het was in het programma van ACT voor dit jaar om naar het veld te reizen en opnames te doen samen met de kinderen op de OS Pusugrunu, om hun stem op te nemen. Vanwege Covid-19 was dat niet gelukt, dus gaan we het voor volgende jaar laten.”
De StoryMap is ook mogelijk gemaakt door waardevolle contributies van partners zoals het Nationaal Archief Suriname, de Unesco en de Smithsonian’s Recovering Voices program Lands of Freedom, binnen het streven naar behoud en erkenning van immaterieel cultureel erfgoed van de Marron groeperingen. Dit project kent ongekende mogelijkheden die ter sprake gebracht zullen worden en dient ook als voorbeeld om in de toekomst uit te gaan breiden met andere groepen in Suriname en in de regio. 


Eenieder wordt opgeroepen om dit product met het verhaal over de vestiging van de Matawai gemeenschap te ondersteunen en kennis te nemen van deze alternatieve manier om immaterieel cultureel erfgoed, waar Suriname met al zijn culturen bekend voor staat, vast te kunnen leggen.

[van Starnieuws, 18 oktober 2020]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter