blog | werkgroep caraïbische letteren

Eerste Sarnámi Cultuurprijs uitgereikt aan Jit Narain

Op vrijdag 31 augustus j.l. mocht de dichter Jit Narain uit handen van de Haagse burgemeester de eerste Sarnámi Cultuurprijs ontvangen. Deze prijs is ook naar hem vernoemd: de Jit Narain Cultuurprijs. De prijs omvatte een bronzen beeldje van een Brits-Indische contractarbeiders, een oorkonde en een bedrag van 5.000 euro. Voorafgaand aan de uitreiking in de volle en sfeerrijke Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag, hield prof. dr Michiel van Kempen de eerste Jit Narain Lezing.

Jit Narain ontvangt uit handen van burgemeester Krikke een beeldje van een kantráki (contractant), ontworpen door kunstenaar Loek Bos. Foto © Arnaud Roelofsz.

De Jit Narain Cultuurprijs wordt uitgereikt voor iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de taal Sarnámi of voor de Surinaams-Hindostaanse Cultuur. Jit Narain was de grote voortrekker van de Sarnámi emancipatiebeweging in de tweede helft van de jaren ’70. Hij was een van de voormannen van de beweging Kollektief Jumpa Rajguru, gaf het tijdschrift Sarnámi uit, hij schreef enkele leerboeken-Sárnami, maar bovenal: hij zette het Sarnámi als volwaardige literaire taal op de kaart met diepgravende poëzie, die is verzameld in inmiddels 11 bundels. Bij gelegenheid van deze prijsuitreiking bracht uitgeverij In de Knipscheer de eerste bundel van Narain in tientallen jaren in Nederland uit: een herziene herdruk van de bundel Waar ben je daar/Báte huwán tu kahán. De dichter zelf reikte de eerste exemplaren ervan uit aan burgemeester Pauline Krikke en aan de voorzitter van het curatorium van de prijs, Naushad Boedhoe.

Prof. dr. Michiel van Kempen spreekt de Eerste Jit Narain Lezing uit: “1873 is een vergissing”. Foto © Arnaud Roelofsz.

Na een muzikale aubade door solotrompettist René Sommer, verwelkomde de secretaris van het curatorium Rabin Baldewsingh de genodigden. In zijn eerste Jit Narain Lezing ging Michiel van Kempen diep in op de positie van Hindostanen aan beide zijden van de oceaan in het krachtenveld India-Suriname-Nederland. Aan het eind bood hij de laureaat een opmerkelijk cadeau aan: hij deed hem ‘vijf jaren Hindostaanse geschiedenis’ cadeau, omdat de immigratie volgens hem niet begonnen is met de Lalla Rookh op 5 juni 1873 maar al vijf jaar eerder, op 5 mei 1868 met het schip Crickett. We kunnen op deze lezing nog uitgebreid terug.

Jit Narain, Rabin Baldewsingh, burgemeester Pauline Krikke. Foto © Arnaud Roelofsz

Na de Jit Narain Lezing volgde een videopresentatie over Jit Narain, waarna Krishna Autar namens het curatorium het juryrapport voorlas en de laureaat Jit Narain de Sarnámi Cultuurprijs in ontvangst nam. De sculptuur die aan de laureaat is uitgereikt is een beeld van 20 cm (beeld is 15 cm, sokkel is 5 cm). Dit beeld is ontworpen door de Haagse beeldhouwer Loek Bos, die ook sculpturen heeft gemaakt van Louis Couperus en van de Indische Tantes, naar een verhaal van Yvonne Keuls. Het beeld is in brons gegoten. Het beeld is gemodelleerd op de eerste Hindustaanse landbouwers (contractarbeiders) in Suriname. Dus, een beeld van een landbouwer (khetihar) met een grote snor, in lendendoek (dhoti-kurtá) gekleed, met een tulband (pagari) op. In zijn handen houdt hij een tjap (cánpu) vast. De tjap is een landbouwwerktuig waarmee de akkers bewerkt worden.

Het bronzen beeldje ontworpen door de Haagse kunstenaar Loek Bos. Foto © Arnaud Roelofsz

Na een dankwoord van de laureaat volgde nog een levendig Q&A met Jit Narain en Michiel van Kempen. Bris Mahabier sprak namens het curatorium het slotwoord uit. Hij kondigde aan dat de volgende editie van de Jit Narain Lezing zal plaatsvinden in 2019 in Paramaribo, en daarna afwisselend aan beide zijden van de oceaan. Of in 2019 ook de Cultuurprijs opnieuw wordt uitgereikt is op dit moment nog niet geheel duidelijk.

Op de eerste rij v.l.n.r. Naushad Boedhoe, burgemeester Krikke, Jit Narain, zijn echtgenote, mevrouw Van Kempen. Foto © Arnaud Roelofsz

Bij een drukke receptie konden de aanwezigen de nieuwe bundel aanschaffen alsook tal van andere publicaties op het gebied van de Hindostaanse cultuur. Alle aanwezigen kregen ook de gedrukte tekst van de Eerste Jit Narain Lezing mee.

Via de website van de Jit Narain Lezing kan eenieder op de hoogte blijven van de komende activiteiten: jitnarainlezing.nl

De Haagse Nieuwe Kerk bood een prachtig decor aan lezing en prijsuitreiking. Foto © Arnaud Roelofsz.

Klik hier voor een uitgebreider fotoverslag

1 comment to “Eerste Sarnámi Cultuurprijs uitgereikt aan Jit Narain”

  • Congratulations to Dr.Jit Narain.

    Regards,
    Bhawna

3 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter