blog | werkgroep caraïbische letteren

Eerste roman van Deryck Ferrier: Panaike

Onlangs vond in de BS Het Park de ondertekening plaats van het auteurscontract van In de ban van de bosgeest: ontmoetingen met Panaike tussen Deryck Ferrier en het Carlo Jad Fonds, vertegenwoordigd door haar voorzitter Carlo Jadnanansing.

Dr. Deryck Ferrier is sociaal wetenschapper, maar heeft eerst de Hogere School voor Tropische Landbouw in Deventer afgerond. Hij is reeds decennialang directeur/eigenaar van het consultancybedrijf CESWO dat opdrachten op velerlei gebied uitvoert. Daarnaast geniet hij grote bekendheid als wetenschappelijk commentator voor de media in het bijzonder ABC.

Deryck Ferrier ondertekent het auteurscontract met het Carlo Jad Fonds. Links Deryck Ferrier, rechts Carlo Jadnanansing 

Ferrier heeft als consultant talloze rapporten en andere vakpublicaties op zijn naam staan.

Op gevorderde leeftijd heeft hij besloten een boekwerk uit te brengen dat de trekken heeft van een wetenschappelijk werk dat gegoten is in de vorm van een roman. Het boekwerk is reeds meer dan zes jaar geleden geschreven en zou aanvankelijk in Nederland worden uitgebracht. Carlo Jadnanansing en Robby (Rappa) Parabirsing van Ralicon hebben de auteur echter weten te bewegen het boek in Suriname te laten uitgeven.

Het Carlo Jad Fonds zal als uitgever optreden, bijgestaan door Ralicon. Het is de bedoeling dat Panaike in de tweede helft van november van dit jaar het licht zal zien.

Het verhaal is een op pakkende wijze geschreven verslag van de verrichtingen van de bosploeg in dienst van “baas Ferrie” (Deryck Ferrier) bezig met een opdracht tot bosinventarisatie in het Coppename-gebied. De wederwaardigheden die deze ploeg meemaakt in het Surinaamse binnenland zijn van dien aard dat velen aan het waarheidsgehalte ervan zullen twijfelen. Volgens de auteur is alles wat in het boek staat, dus ook de (spirituele) ontmoeting met de bosgeest, Panaike, op waarheid gestoeld. Wie Deryck goed kent, zal niet twijfelen aan zijn integriteit. Hij is zelf wetenschapper pur sang en laat het daarom aan de lezer over een oordeel te geven over de gebeurtenissen die door hem beschreven zijn zoals hij die zelf heeft beleefd.

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij bevroeden!

Het verhaal gaat echter over meer dan de belevenissen van de bosploeg. Vele onderwerpen die de Surinaamse samenleving raken komen aan de orde. Onder andere wordt het migratieprobleem besproken. Inheemsen en marrons verlaten het binnenland voor de hoofdstad of het buurland Frans-Guyana. De redenen hiervoor zijn het zoeken van een beter bestaan, maar ook ten tijde van het verhaal, het ontvluchten van de binnenlandse oorlog. Deze wordt kort, maar indringend besproken.

Verder worden er ook suggesties gedaan voor het oplossen van het werkloosheidsprobleem, vooral onder de jongeren o.a. middels de gemechaniseerde landbouw.

Maar het boek is ook een eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van ons land die op gepaste en sacrale wijze met de natuur omgaan en daarmee tot voorbeeld kunnen dienen voor personen die onze binnenlanden bezoeken.

Het boek beslaat ongeveer 240 pagina’s en is in heldere, literaire taal geschreven.

De verwachting van de uitgever is dat met het verschijnen van dit boek Deryck Ferrier zich zal scharen in de rij van de grootste romanciers die ons land heeft voortgebracht.

Het publiek zal binnenkort in de gelegenheid gesteld worden in te tekenen op het boekwerk, waarvan de introductieprijs nog moet worden vastgesteld.

[Bericht van het Carlo Jad Fonds, Paramaribo, 21 september 2020]

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter