blog | werkgroep caraïbische letteren

Eenakter voor twee heren

door Anil Ramdas

[Tegelijkertijd met Jaap Faber blikt Anil Ramdas in de vorm van een ‘eenakter voor twee heren’ terug op de discussie die hij vorig jaar met Joost Zwagerman voerde. De discussie ontstond naar aanleiding van Ramdas’ columns Het Culturele Drama en White Trash is een mentaliteit (zie verderop op deze blogspot). ]

Voor wie de wekenlange twist tussen Joost Zagerman en mij van vorig jaar op deze site heeft gemist, hierbij een weergave als eenakter voor twee heren.

Ramdas: Paul Scheffer was nauwkeurig, op het lastige af. Toch beging hij in zijn essay Het Multiculturele Drama een dramatische onnauwkeurigheid: hij deed alsof de achterstand van migranten op het gebied van werk en onderwijs, het gevolg was van de achterstand op het gebied van cultuur. Daarmee suggereerde hij impliciet dat de blanken geen achterstand hebben op het gebied van cultuur. Dat ze naar Mahler luisteren, Dostojevski lezen, zondags naar het museum gaan. Terwijl ze met André Hazes meezingen, de Telegraaf serieus nemen en alle dagen voor de buis hangen met programma’s van SBS-6 en RTL-4. Aan de PVV-aanhang zie je dat de blanken evengoed een achterstand hebben op het gebied van cultuur. Het is White Trash.
Zwagerman: U kunt de PVV-aanhang niet wegzetten als ‘achterlijk’ en inferieur’. Juist omdat u de PVV’ers achterlijk noemt, gaan ze zich achterlijk gedragen en dus PVV stemmen. U bent haatdragend, door blanken ‘White Trash’ te noemen. En een detail: u noemt Scheffer lastig. Zullen wij het een en ander onthullen over uw eigen reputatie?

Ramdas: U lijkt niet inhoudelijk in te gaan op mijn stelling. Bent u nog steeds boos om mijn constatering in 1997 dat u als schrijver niet in staat bent om een zwart personage te creëren, omdat u waarschijnlijk geen zwarten in uw vriendenkring hebt? U laat een zwarte ontwikkelde vrouw denken en spreken als een zwarte hoer. Dat vond ik veelzeggend.

Zwagerman: U bent een lamentabele en woordverdraaiende querulant. In het boek waar u naar verwijst was de blanke hoofdpersoon racistisch, wat niet wil zeggen dat de schrijver racistisch is. We hebben daar een debat over gehad, en in mijn herinnering gaf u toen toe ongelijk te hebben. En mag ik u vertellen dat de zwarte lezers in Suriname dol zijn op mijn boekje?

Ramdas: Ik geef toe dat tienerporno een populair genre is.

Zwagerman: Waarom begint u daarover te zemelen? Om de aandacht af te leiden van mijn weerwoord dat u op grond van een paar hufters niet alle PVV-stemmers mag wegzetten als ‘White Trash’? Bovendien laat u de vraag onbeantwoord waar die White Trash op stemde toen de PVV nog niet bestond. Op de PvdA waarschijnlijk.

Ramdas: Niet omdat je White Trash bent, stem je PVV, maar je wordt White Trash, als je PVV stemt.

Zwagerman: Ooit zeiden de sociaaldemocraten te streven naar volksverheffing. Maar in feite keken ze net als u neer op die ‘achterlijken’. Daarom wenden die zich nu tot een rancuneuze obsessionado als Wilders. In al uw neerbuigendheid en weerzin lijkt u meer op Wilders dan u denkt. U bent geniepig en kleingeestig, gezien uw bescheten ad hominem-reactie op mijn ontmaskering van uw haatdragendheid. Wilders wordt vervolgd door het OM, en u krijgt van de VPRO een wekelijks tv-programma. De scheefgroei en morele verdooldheid van Nederland in een notendop. U bent een racist. Een hardcore racist.

Ramdas: Meneer Zwagerman, het is laat. U vertoont verschijnselen van onnadenkendheid, als gevolg van geestelijke uitputting. Ik begrijp dat u het in uw studietijd ook al moeilijk had, dat u vanwege gedragsproblemen geen academische opleiding kon volgen. Maar toch bent u niet helemaal mislukt: hoe harder u roept, hoe meer bijval u krijgt van mensen met diep treurige meningen. De internet-hooligans dragen u op handen. In die zin is mijn experiment geslaagd: White Trash bestaat.

Zwagerman: Was het een experiment? Suggereert u dat u reacties als de mijne wilde uitlokken? Dat is een leugen. U bent zich een hoedje geschrokken van de felheid van de reacties en u probeert zich nu te verschuilen achter een experiment.

Ramdas: De moderator van dit gesprek kan bevestigen dat ik hem van tevoren waarschuwde voor felle reacties als die van u, maar dat dat deel uitmaakt van het experiment: aantonen dat White Trash, waar u kennelijk een belangrijk woordvoerder van bent, bestaat. Het zou u sieren om uw excuses aan te bieden voor het feit dat u mij voor leugenaar uitmaakt.

Zwagerman: Ik peins er niet over. Met u valt geen polemiek te voeren. U zet een grote groep mensen klakkeloos weg in de rechts-extremistische hoek, en u doet dat in bewoordingen die qua moraal en fatsoen in niets verschillen van de huftertaal die u aan de kaak zegt te stellen. Spijtig.

Ramdas: Weet u wat spijtig is? Dat u vooral de term ‘White Trash’ hufterig vindt, maar niet de taal van Wilders, als hij zegt dat rassenrellen nodig kunnen zijn, de familieleden van criminele allochtonen ook moeten worden gedeporteerd, de Koran de Mein Kampf is van een fascistische ideologie, migranten barbaren zijn die zich hier ongestraft komen voortplanten. Over zulke uitspraken kunt u zich niet echt opwinden. Wel als ik de mensen die ze onderschrijven beschrijf als White Trash. Hoe zou dat toch komen?

Zwagerman: De uitspraken van Wilders onderschrijf ik niet. Maar u vindt een stemmer op Wilders iemand die achterlijk, primitief, extreem-rechts en zonder moraal is. Als minderwaardig aan uzelf. En u brengt die principiële minderwaardigheid van de ander in verband met diens huidskleur: blank. Voor het leggen van dit verband tussen principiële minderwaardigheid en huidskleur bestaat een woord: racisme. Ikzelf zou mij gaarne aansluiten bij de strijd om beschaving, maar niet met de haatzaaiende woorden die u eraan verbindt.

Ramdas: Uw strijd om beschaving kan mij helaas niet overtuigen. Dagelijks worden wij overspoeld met de hufterigheden van de PVV en zijn aanhang, maar nooit hoor ik u en uw trouwe vrienden daarover. Boos wordt u pas als ik de aanhang van Wilders een naam geef: ze zijn blank en het is tuig, kortom White Trash. Het spijt mij, maar het is in de geschiedenis van dit land eerder gebeurd: dat de Hollandse meerderheid een bevolkingsgroep in de steek liet. De andere kant opkeek. Mensen met uw houding, heer Zwagerman, zijn banaal, en dat zie ik als het allergrootste kwaad.

[geschreven op 8 februari 2011; overgenomen van de website van DeBuren]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter