blog | werkgroep caraïbische letteren

Een vreemdeling leert een volk nooit kennen

Overdenkingen van Pater Brenneker over Curaçao

door Siebe Sonnema; foto’s: Martje Koiter

Pater Brenneker O.P. heeft na zijn bijna zestig jaar priesterschap in de vorige eeuw op Curaçao een buitengewone erfenis nagelaten. Hij publiceerde missiemethodieken, (foto-)boeken en gaf uiteenlopende pamfletten uit, van religie en kruiden tot aan vissen. En nieuw in zijn tijd: hij presenteerde radio- en tv-programma’s. Zijn apostolaat paste de pater dagelijks toe in de daadwerkelijke armoedebestrijding, door het organiseren van brooduitgifte en daklozenhuisvesting.

Leidraad in Brennekers leven was zijn gave om op zijn ‘eigen’ wijze te getuigen. Met prikkelende stellingen, niet alleen uitdagend voor gelovigen. Vaak vernuftig verhuld in geestige, maar altijd leerzame puntdichten. Het gedachtegoed van de pater is tijdloos en universeel, het verdient de hernieuwde aandacht van generaties Curaçaoënaars na hem.
Op basis van veertien uiteenlopende religieuze en volkenkundige thema’s, is een sambumbu, een mengeling van zijn vele epigrammen en uitspraken opgenomen. De recent openbaar geworden collectie van amateurfotografe Martje Koiter is niet alleen uniek omdat haar dia’s in kleur zijn. Haar aansprekende beelden gaan verrassend samen met de paters observaties. Zij versterken zijn gedachtes en geven de rust om stil te staan bij zijn overwegingen.

Met deze op hernieuwde wijze vormgegeven boodschap van pater Brenneker wordt hopelijk recht gedaan aan zijn niet-aflatende oproep tot het blijven geloven, het dagelijks daarover nadenken, en het met voortduring uitdragen van christelijke waarden. En het daarover blijven lezen, tot in het einde der dagen.

Verschijningsdatum: 28 oktober 2022; zie website Uitgeverij Elikser, Leeuwarden.

pater Paul Brenneker

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter