blog | werkgroep caraïbische letteren

Een nationale feestdag om de slavernij te herdenken?

door Piet Emmer
Moet de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 in de voormalige Nederlandse koloniën in West-Indië een nationale feest- of gedenkdag worden? Dat mensen in de door Nederland bestuurde gebieden niet langer eigendom van een ander waren, kun je  ‘a giant step for humanity’ noemen. Toch sluit zo’n feestdag grote groepen Amsterdammers uit en er zijn wel meer bezwaren te bedenken.

Tulpen – als symbool te vervangen ? / foto Aart G. Broek

In de eerste plaats heeft de datum 1 juli, alleen betrekking op de vrijverklaring van een deel van de slaven in de Nederlandse koloniën in de West. In Nederlands Oost-Indië was de slavernij al op 1 januari 1860 afgeschaft.

Lees de column van Emmer verder op de website Wynia’s Week, 3 juli 2021.

burgemeester Halsema van Amsterdam tijdens een 1 juli herdenking

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter