blog | werkgroep caraïbische letteren

Een leven met een olieraffinaderij

door Sinaya Wolfert

Mijn nieuwe fotoboek gaat over de verwevenheid van de olieraffinaderij met het Curaçaose leven na meer dan 100 jaar aanwezigheid. Naast actuele foto’s bestaat het boek uit ca. 20% Nederlandstalige tekst.

Sinaya Wolfert olieraffinaderij

Einde 2016 ben ik hiermee gestart, vooruitlopend op het einde van het PdVSA contract en het mogelijke keerpunt dat Curaçao in zal gaan aangaande de Isla. Dat moment is bijna bereikt en vandaar dat ik nu start met de inschrijvingen op het boek op basis waarvan ik de oplage in augustus zal vaststellen.
Geplande beschikbaarheid is oktober van dit jaar. In augustus/september ontvangt u een update van uw (eventuele) inschrijving. Meer informatie vindt u in de flyer; tekst hierna.
Klik door naar de website van Sinaya Wolfert.

Their are several villages situated just below the smoke of the refinery. Buena Vista is one of them. Inhabitant Jossy lives only 2 or 3 minutes walking distance from the refinary. The refinery is his view and depending on the wind he sometimes smells it…He lives with it, goes to bed with it and starts his day with the refinery as his neighbor. When he goes for some shopping he often sits at this wall to have a short rest as his leg hurts.

Curaçao; Een leven met een olieraffinaderij

Staat u er wel eens bij stil

  • dat Curaçao weliswaar in 1499 is ontdekt maar feitelijk is herboren in 1915?
  • dat Curaçao vanaf dat jaar wellicht haar grootste metamorfose onderging?
  • dat de agrarische samenleving grotendeels verdween?
  • dat de samenstelling en omvang van de bevolking drastisch veranderden?
  • dat er nieuwe woonwijken ontstonden?
  • dat er een wegennet werd aangelegd?
  • dat het sociale leven compleet veranderde?

Dat alles dankzij de komst van de olieraffinaderij. Nu, meer dan 100 jaar verder, kunnen we er nog steeds niet omheen: we leven, wonen, werken, sporten, dineren, relaxen met en rondom de raffinaderij.

Dit fotoboek toont dat in woord en beeld. De teksten vertellen de verhalen die de foto’s niet meer kunnen laten zien. Verhalen van Shellkinderen over het wonen in de oliedorpen, verhalen van ex-Shellmensen die het verleden doen herleven en verhalen die uitleggen waarom dingen zijn zoals ze nu zijn en waarom ze zo functioneren op Curaçao.

Het boek komt op een nieuw historisch moment voor Curaçao. Want wat gebeurt er vanaf 2020 met de olieraffinaderij? Ondergaat Curaçao wellicht opnieuw een metamorfose?

Dit boek draagt ertoe bij dat je de Curaçaose cultuur en samenleving kunt plaatsen in het nu. En mogelijk is dit boek een begin van een volgende fase voor een wederom herboren Curaçao.

 

on 17.04.2019 at 10:16
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter