blog | werkgroep caraïbische letteren

Een Griekse Havelaar!

In november verscheen het al in vele talen vertaalde werk van Multatuli, Max Havelaar, in het Grieks. Dus nog net in het Multatuli jaar. In een land dat de afgelopen 500 jaar niet deel uitmaakte van de “club” koloniale mogendheden, maar tot 1830 deel van het Ottomaanse Rijk was. Dus eigenlijk zelf een kolonie.

De belangstelling voor de koloniale geschiedenis van de Europese mogendheden is de laatste jaren in Griekenland toegenomen, gedeeltelijk voortvloeiend uit het feit dat de relatie van het land tot de “Europese familie” nogal ambivalent is. Grieken spreken over Europa en de Europeanen alsof ze er zelf niet bij horen, ook al dankt het continent zijn naam aan een oudgriekse mythe. Europa (= brede blik) was immers de Griekse naam van een Fenicische prinses, die door oppergod Zeus, vermomd als witte stier, ontvoerd werd. Voorzover er in Griekenland belangstelling is voor de voormalig gekoloniseerde landen, de “Derde Wereld,” betreft deze overwegend de Latijnse Zuidamerikaanse landen. Daarover is er veel meer verschenen en vertaald, zowel literatuur als geschiedenis.

Nederland is zeker niet een van de meest zichtbare landen voor het Griekse geestesoog en Indonesië al helemaal niet. Dus onontgonnen terrein voor een “onontgonnen” lezerspubliek (op  enkele uitzonderingen na). Daarom heeft de vertaalster een inleiding geschreven over de inhoud en de structuur van het boek én over de Odyssee van Multatuli en zijn meesterwerk. Op wens van de uitgever werd de titel van het boek veranderd in Het bittere leven van Max Havelaar met als ondertitel in kleinere letters Een verhaal over uitbuiting in de koffiekolonies. De ontwerper van het omslagbeeld liet zich inspireren door de laatste pagina´s van het boek, waar Multatuli zegt: “…ik zou klewangwettende krygszangen slingeren in de gemoederen van de arme martelaren wien ik hulp heb toegezegd, ik, Multatuli.”  

Multatuli´s werk gaat een nieuwe uitdaging aan, een Griekse ditmaal. Wij wensen hem succes.

Multatuli, Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελααρ. Μια ιστορία εκμετάλλευσης στις αποικίες καφέ.

Vertaling en inleiding: Anneke Visée-Ιωαννάτου.

Uitgeverij Ατέχνως, 2020. Prijs: 18 euro.  https://ekdoseis-atexnos.gr, e-mail: info@ekdoseis-atexnos.gr

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter